Gå til sidens hovedinnhold

Sp gjør klokt i å lytte på egen grasrot i nord og åpne for regjeringssamarbeid med SV

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Senterpartiet så lenge ut til å ha overtatt tronen som Nord-Norges største parti.

Det var et politisk jordskjelv i en landsdel som helt siden krigen har «tilhørt» Arbeiderpartiet. Men på måling etter måling var Sp større enn Ap, både i Nordland, Troms og Finnmark.

Dette er nå i ferd med å snu. Dramatisk. På NRKs måling for 14 dager siden var Ap igjen størst i Finnmark, og i tilsvarende måling fra denne uken er de også størst i Nordland og Troms.

Dette handler altså ikke om enkeltresultater; Sp er inne i en mer langvarig fallende trend. En trend vi også ser utenfor Nord-Norge: Sp faller, mens Ap styrker seg. Det kan tyde på at mange velgere Sp hadde «på lån» fra Ap nå vender tilbake.

Det kan være flere årsaker til det. Mange gamle Ap-velgere gikk til Sp i protest mot eget partis bidrag til sentraliseringen av landet. Nå har Ap tilpasset seg og står for mye av det samme som Sp i distriktspolitikken. Dermed er behovet for protest mindre.

Men en vel så viktig årsak er nok at Sp har sådd tvil om det rødgrønne regjeringsalternativet ved å utelukke å styre sammen med SV. I stedet åpner man for å samarbeide med andre partier fra sak til sak, inkludert Høyre.

Dette er det samme Høyre som har vært Sps hovedskyteskive i debatten om sentralisering og distriktspolitikk. Partiet har vært tindrende klar på at bosettinga i distriktene kun kan sikres ved å frata «Erna og Sylvi makta».

Nå synes man plutselig å være mer bekvemme ved å gi Erna og Sylvi innflytelse over en ny regjerings politikk enn å gi SV det. Et parti som har vært enig med Sp i store deler av deres kritikk mot regjeringa.

For mange velgere, særlig de som nylig er kommet til Sp fra partier på venstresida, må det virke forvirrende. Det skaper også tvil om både hvor rød og hvor grønn Sps politikk egentlig vil bli etter valget. Partiet har før skiftet side i norsk politikk.

Nå kommer også protesten mot Sp-ledelsens valgstrategi fra eget parti. Det viser en rundspørring som NRK har foretatt blant Sp-tillitsvalgte i Nordland, Troms og Finnmark.

Av de 19 som har svart sier 11 at Sp bør snu, og igjen åpne for et regjeringssamarbeid med SV. Blant dem er Vegard Bangsund, sentral i det såkalte «Kystopprøret». Han sier til NRK at åpningen mot SV samsvarer med det han som Sp-politiker har følt ute blant befolkninga.

At dette er et syn som står sterkt blant Sp-folk i Nord-Norge er ikke overraskende, de ligger nok mer mot venstre politisk enn Sp-velgere mange andre steder.

Skal Sp lykkes i Nord-Norge gjør ledelsen derfor klokt i å lytte på egen grasrot, og åpne døra for SV igjen, i hvert fall på klem. Hvis ikke blir nok drømmen om å forbli størst i nord nettopp det; en drøm.

Kommentarer til denne saken