Det har vært noe diskusjon om om-fordeling av overskudd som følge av avgift på strøm. Det ble vel foreslått at alt overskudd ble samlet i en pott sentralt og så ble delt ut igjen forholdsmessig på alle kommuner, en likebehandling. Men spesielt SP-politikere gikk imot. De mente vel at de som hadde hatt ressursene også skulle ha overskuddet, alene. Men ubehaget med høyspentlinjer i og nært boligstrøk og sentrumsnære boligområder for å få strøm over til salgbare strøk vil ikke SP-folk ta del i. Dette har etter min mening skapt grunnlag for det forskjells-Norge som SP i dag forsvarer.

Konsekvens 1:

SP forsvarer altså en ordning som gir f.eks. Bykle en inntekt pr innbygger på kr. 380.037 i flg. SSB sin kommuneindeks. Hele kr. 22.223 benytter de til kultur, se https://www.ssb.no/kommunefakta/bykle

Til sammenligning er de samme SSB-tallene fra f eks Nordre Land hhv. Kr. 97.055 i inntekter og kr. 1.842 til kultur. Altså en langt annen økonomisk hverdag for folk i kraftkommunen Bykle enn eksemplet Nordre Land.

Konsekvens 2.

Nylig kom Unicef Norge med en rapport om forskjells-Norge vedr. prioritering av barn og unge, se; https://www.unicef.no/nyheter/barns-rettigheter/kommuneanalysen-store-sprik-rammer-barn-og-unge

Statistikken til Unicef Norge viser kraftkommunen Tokke på topp. En annen kraftkommune, Modalen, med driftsinntekter på kr. 280.779 pr, innbygger, har 136 % barnehagedekning og har også innrapportert det høyeste beløpet på brutto driftsutgifter per barn mellom 1-5 år: 406.579 kroner.

Konklusjon; Utfra det som er uttalt fra SP-hold stiller de seg som de fremste forsvarere av der som skaper mye av forskjells-Norge. Via høy strømpris er det stor-samfunnet som betaler gildet som SP forsvarer.