Gå til sidens hovedinnhold

174 foretak søkte erstatning hos Fylkesmannen

Artikkelen er over 2 år gammel

Årets vekstsesong resulterte i at foretak fra 33 kommuner fikk klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen.

Nå melder Fylkesmannen i Nordland at alle søknader i forbindelse med klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon er ferdig behandlet. Foretak fra totalt 33 kommuner i Nordland har sendt inn søknader om erstatning.

Totalt har de fått innvilget nærmere 30 millioner kroner. Aller flest søknader kom det fra vekstgruppen "grovfôr med husdyr", som samlet fikk nesten 19 millioner kroner fra Fylkesmannen.

Sortland kommune var kommunen med flest søknader. De hadde hele 32 søkere. 15 andre kommuner hadde én eller to søknader.

På landsbasis kom det inn omtrent 15.000 søknader i år. Myndighetene har oppfordret forvaltningen til at flest mulig saker skulle være ferdig behandlet innen utgangen av året. Årsaken var både budsjettmessige, og at søkerne helst skal få utbetalt erstatning samme år som skaden har skjedd.

- Selv om Nordland, sammenlignet med andre fylker, har hatt få søknader, så har arbeidspresset hos enkelte kommuner i Nordland og hos fylkesmannen vært stort for å bli ferdig med alle søknadene. Fylkesmannen vil rette en stor takk til saksbehandlere i kommunene som har bidratt til at Nordland kom i mål, slik sentrale myndigheter så sterkt la føringer for, skriver Fylkesmannen i Nordland på sine hjemmesider.

Kommentarer til denne saken