Kjersti Toppe (Sp) reagerte sterkt etter å ha lest om «Mia», som er blitt en kasteball mellom psykiatri og kriminalomsorg.

Torsdag leverer hun en interpellasjon til helseminister Bent Høie - basert på virkelighetsskildringer fra media den siste tiden.

Hun skriver:

«Dokumentaren om Siw i Stavanger Aftenblad gir oss historia til ei av dei rundt 6000 menneska i Norge som  er ekstra hardt ramma av rusproblem og psykiske lidingar (ROP-liding), og som skårar aller dårlegast på levekårsundersøkingar og som hjelpeapparatet ikkje når inn til. Siw gjekk til grunne.

Avisa Nordland har fortalt historia om Mia, eit anna alvorleg døme på ei ung kvinne som fell mellom alle stolar i hjelpeapparatet. Mia har vore akuttinnlagt 24 gonger i løpet av tre år, i løpet av 200 dagar i fengsel har ho gjort 41 forsøk på å ta sitt eige liv. Mia treng langvarig behandling, ikkje fengsel.

Helseminister har uttalt at ein må bruke dokumentaren om Siw til å lære, og at det verkar klart at Mia ikkje har fått god nok koordinert hjelp og oppfølging. Kva vil statsråden gjere for å sikre at dei mest sårbare menneska får hjelp og koordinerte tenester  både frå sjukehus og kommune, og hindre at menneskeliv går til grunne?»

Les mer: Mia er psykisk syk. Hjelpen hun får er en fengselcelle.

En interpellasjon er et mer omfattende spørsmål til regjeringen enn skriftlige spørsmål og spørretimespørsmål, og gjenstand for debatt i Stortinget. Spørsmålet skal besvares så raskt som mulig, senest én måned etter at det er stilt - og vil bli satt opp på Stortingets dagsorden. Svaret legges frem for Stortinget under en såkalt interpellasjonsdebatt. En slik debatt skal maksimum ta en time og tretti minutter.

Dette er Mia-saken

* Den nå 24 år gamle kvinnen ble varetektsfengslet første gang i oktober 2017, siktet for angrep med kniv på to sykepleiere.

* Foruten mer enn 200 dager i fengsel, har hun tilbrakt 182 dager i privat helseinstitusjon, og drøyt 100 dager på psykiatriens sikkerhetsposter.

* En siktelse på to forhold er på denne tiden blitt til en seks punkter lang tiltale.

* Fengslene har registrert 41 forsøk på selvskading og selvmord. Sikkerhetscelle og belteseng er gjentatte ganger blitt brukt.

AN publiserte historien om "Mia" 23. februar.