De fleste vet at når veibudsjettet skal bestemmes, så må det skje slik at det blir en balanse mellom nord, sør, øst og vest. Nordlendingan har prioritert, de har bestemt seg for to store flyplasser, NY by - ny flyplass og den i Mo i Rana, E6 i Øvre Saltdal og et veiprosjekt i Lofoten. Jeg tviler ikke på at Mona Fagerås har kjempa for å få penger til Sørfoldtunellene, men det forrykker ikke balansen mellom landsdelene. Vi har ikke hørt et pip fra henne om å skrote ny flyplass i Bodø til fordel av E6 i Sørfold.

Det er høyre som bærer hovedansvaret for situasjonen. Det var Hjartøy som klarte det mesterstykket med å få Erna Solberg på limpinnen med ny flyplass og byutvikling, først å fremst for å redde partiets 2. mandatet i Nordland. Århundrets politiske kupp. Hva annet kunne Støre gjøre enn å bifalle like før valget. 3-4 milliarder statlige kroner for å flytte en flyplass ca. 1 km. Ny terminal sto ferdig i 1990 og er senere påbygd til 2015, 14000 m2, altså å betrakte som en rimelig ny flyplass i historisk perspektiv. Er det faktisk slik vi skal bruke pengene i dette landet? Hjartøy har snakket om tapte arbeidsplasser, men hvor mange har kommet til ved universitetet, Luftfartstilsynet og Nordlandssykehuset?

Det er senere blitt antydet at for de 3-4 milliardene kunne man ha erstatta fergesambandet Bonåsjøen -Skarberget med fast forbindelse.

Bård Ludvik Thorheim er fortsatt på stemmefiske med sine 50 millioner, men Thorheim kunne kanskje se på hvor mange millioner Erna bevilga i de 8 åra ho regjerte.

Skjæran`s politiske gangsyn kan man spekulere litt på. En mann fra kysten/distriktene som hodestups hopper inn med 40% grunnrenteskatt i sjømatnæringen og som tilsynelatende ikke vurderer distriktenes behov for motorer i kystens utvikling. Det er mange Ap-folk i Bodø, men jeg er ikke så sikker på om ikke Skjæran og Ap hadde vært tjent med å sette ned foten for Bodøprosjektet. Jeg vil tro at de fleste i Nordland er av den oppfatning at Sørfoldtunellene er viktigere enn et byutviklingsprosjekt i Bodø.

«Hestene bites i Bodø bystyre». Hvordan vil det bli når pengene til nybyen og kulturhovedstaden i 2024 skal på bordet?

I alle fall fortjener vi noe mer realistiske stortingspolitikere i Nordland.