Hvem er til høyre for Frode?

Av

Fikk ukjent gjest ved leirbålet.