Utarbeider forskrift om hundehold i Sørfold kommune

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

I en melding på Sørfold kommune sine nettsider, kunngjøres oppstart av arbeidet hvor en forskrift om hundehold skal utarbeides. Forskriften skal utarbeides med hjemmel i Hundelovens paragraf seks og elleve.

Førstnevnte paragraf omhandler sikring av hund ved båndtvang, og sier at i tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt. Dette for at ikke hunden skal jage eller skade andre dyr, blant annet husdyr.

Paragraf elleve sier at kommunen kan gi forskrift om hundehold av hensyn til alminnelig ro og orden, samt for å motvirke forsøpling.

Både formannskap og kommunestyre vil behandle forslag til forskriften i løpet av september, for så å legge forslaget ut på offentlig høring i to måneder.

Den endelige behandlingen av forslaget vil skje i formannskapet i november, og kommunestyret i desember.

Artikkeltags