Ingenting overlates til tilfeldighetene når det kommer til å redde liv: – Det skal aldri være noen tvil