Kommunen ble slått ut av lynnedslag: – Er delvis ute av drift