Jobber med flere mulige alternativer til utbygging: – Vi vil nå smertegrense