De store utbyggingsplanene er tatt et steg videre: - Det er ikke et fullverdig alternativ og det er uheldig