Har store planer: – Legger også til rette for å etablere boliger