Så står vi på dørterskelen til årets sommerferie. For de fleste er det en gledelig tid, endelig skal det stresses ned. Men for mange er dessverre denne tiden det stikk motsatte, en tid fylt med stress og bekymring. Kabalen skal nemlig legges og den skal ivareta de minste i samfunnet.
«Når får man ferie fra jobben? Når er SFO, barnehage stengt? Når er det planleggingsdager på skolen og barnehage?» Det er kun noen av spørsmålene som må besvares for at årets kabal skal gå opp.
Mange ansatte har rullerings-ferie. De har ikke mulighet til å søke eller velge ferien selv. Da fungerer det dårlig at SFO eller barnehagen har fastsatt ferie på 4 uker. For hvem skal passe de minste? De som ikke kan være hjemme og klare seg alene?
Ofte tenker en at det er en selvfølge at besteforeldre stiller opp. Men besteforeldre generasjonen er selv i full jobb eller har rett og slett ikke kapasitet til å passe små barn av ulike årsaker. Andre familiemedlemmer har nok med sin egen kabal.
Og ofte hører en dessverre, «Det skulle du tenkt på før du fikk barn!» Eller «slik var det for oss også!» Kanskje det minst konstruktive rådet/trøsten å gi frustrerte foreldre.
Så kan en jo tenke på det sistnevnte, «slik har vi alle hatt det.» om foreldre har støtt på disse problemene i årevis, hvorfor har det ikke skjedd noe for å forbedre situasjonen? Sommeren går fort, vipps så er det glemt? Eller, vi kom oss gjennom det på finurlig vis og nå er ungene store så det er ikke noe stress lenger?.
Kommunene har store handlingsrom når det kommer til selv å bestemme hvordan SFO og barnehage skal fungere. Det gir dessverre store variasjoner i tilbud til barna og mange kommuner klarer ikke levere et godt nok tilbud. SFO må styrkes med flere fag-stillinger, som er barne og omsorgsarbeidere. Mange har kun 1 fagarbeider ansatt ved SFO til 15 elever.
Jeg mener bestemt at her må det på plass et lovverk som ivaretar barna like godt som foreldrene. Fleksibiliteten må på plass. En SFO og barnehage som legger tilrette for at barn kan ta sammenhengende ferie sammen med foreldrene når foreldrene har ferie. Er det en ting korona-krisen har lært oss er det hvor viktig det er å være sammen uten hverdagens stress og mas. Samtidig hvor viktig det er for barn i sårbare situasjoner å ha en trygg og forutsigbar hverdag.
Skal vi ivareta de minste i samfunnet må vi voksne ta ansvar, tiden er overmoden for et nytt lovverk som ivaretar nåtidens og fremtidens behov.
Ja til helårs barnehage og SFO!