Riccardo Malandrino rider igjen på den gamle stien i et forsøk på å kompromittere undertegnede, og denne gangen er det med påstanden om at jeg ikke har hatt tid nok til å lese alle de bøkene jeg har i reolene. Som vanlig tar han feil! Jeg har lest bøker i over 80 år, da jeg kunne lese lenge før jeg begynte på skolen, og da jeg først var blitt elev, sa min lærer at han mente jeg så avsnittene «under ett, og ikke ord for ord og setning for setning». Han hadde rett. I tiden mellom 14 til 20 år, lånte jeg flere bøker på kommunens bibliotek enn hele befolkningen til sammen gjorde, ifølge bibliotekar Ingolf. Siden har jeg lest ved ethvert ledig minutt, og under mitt yrkesliv, pløyde jeg gjennom bøker underveis til jobben og i pauser for øvrig. I tillegg til fag- og skjønnlitteratur, har jeg over 500 leksika og andre oppslagsverker; disse slår man opp i ved behov, og leser ikke kontinuerlig som annen litteratur.

Apropos hurtiglesning: Jeg besitter neppe noen rekord på gebetet; det er noen som har kommet opp i 50.000 ord pr. minutt (ikke «skumlesning»), og professor i biologi, Howard Berg (f. 1934) ved Harvard University, Cambridge, er verdensrekordholder i hurtiglesning (Guinness-rekord) med 80 (åtti) boksider pr. minutt. Lesehastighet er én sak, leseforståelse en annen, og Mr. Berg har tydelig nok vist at han behersker begge deler.

At Malandrino selv ikke er noen hurtigleser, blir hans sak, men det kan neppe være hovedgrunnen til at han ikke har frekventert vitenskapelig litteratur, men kun holdt seg til kvasi. Hans bravade over å ha belagt sine meninger med referanser, viser heller ingen relevans til vitenskapen. Og hans påstander om at undertegnede ikke viser til formell litteratur under mine artikler, er like usanne som det øvrige han spinner. Profilerte forskere og forfattere har ansvaret for alle de kilder jeg har henvist til. Malandrino påberoper seg en religiøs tro; mon han ikke snart burde «ta i bruk» sentensen «Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste!"? –

Hva angår mine familierelasjoner, som han også legger seg bort i, så har jeg faktisk 19 oldebarn (ikke «bare» 6).

Det er gått inflasjon i Malandrinos postulater; de har simpelthen utviklet seg til mantraer. Han burde bevilge seg en lang ferie fra blekkhuset ...