Gå til sidens hovedinnhold

Som Sovjet så Russland, som Stalin så Putin

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her kommer noen kommentarer til Stein Sneves utmerkede artikkel «Men Sovjet var ikke død» i AN mandag 4. januar 2022. Stakkars, stakkars Ukraina. Her skal Norge som medlem av NATO være med å bestemme over Ukrainas selvstendighet og framtid. Skal landet selv få bestemme om de skal få slutte seg til likeverdige i EU og NATO, eller gå tilbake og forbli en underdanig satellitt under Russland. Her kan Norge bli truet i nordområdene til å støtte Russlands posisjon i NATO.

Først et lite tilbakeblikk. De allierte England, Frankrike, Sovjet og USA beseiret nazi-tyranniet i 1945. Den 8. mai 1945 hadde Sovjet 6 millioner soldater i Øst-Europa. USA hadde 3,1 millioner i Vest-Europa, UK 1,321 millioner og Canada 299 000. Den 8. mai 1946 hadde fremdeles Sovjet 6 millioner i øst, mens USA hadde 391 000, UK 488 000 og Canada 0 i vest. Sovjet hadde suksessivt re-okkupert Øst-Europa samtidig som de frigjorde landene fra nazismen. Sovjet holdt øst i et blodig jerngrep der den Røde Arme slo ned ethvert forsøk på frihet og demokratisering. Ofte omtalt som Stalinisme. Se Anne Applbaums bok, «Jernteppet».

Men folkene i øst inkludert mange i Russland mistet troen på den kommunistiske ideologi og samfunnsmodell. Og det hele raknet når Gorbatsjov i 1990 ikke lenger ville bruke Den Røde Arme til å slå ned enhver frihetsbevegelse. De undertrykte landene i øst inkludert Finland benytte raskt dette åpne vinduet til å kvitte seg med fremmed åket, og tok tilbake sin frihet og selvstendighet. Og for å sikre den nyvunne friheten søkte de seg vestover til NATO og EU, til sikkerhet og økonomisk vekst blant likestilte med organisasjoner bygde på demokrati og konsensus.

Putin søker nå tilbake til Stalinismen med sikkerhetspolitisk og militær kontroll over de tidligere satellitt og vasall statene gjennom en oppdiktet og falsk trussel mot moderlandet. En falsk trussel og vrangforestilling nødvendig for intern oppslutning og ekstern dominans, kontroll og reetablering av undertrykte satellittstater. Denne sikkerhetspolitiske strategien er ikke ny. Den har hatt suksess blant annet overfor Norge ved blant annet å true og manipulere Norge til ikke å stasjonere allierte styrker i Norge og avgivelse av militær og sikkerhetspolitisk kontroll av Finnmark allerede før vi gikk inn i NATO. Videre har det ført til demilitarisering av Nord-Norge. Denne politikken ble solgt til det norske folket som «selvpålagte restriksjoner og basepolitikk». Se blant annet Alf R. Jacobsens «Stalins svøpe», og Olav Njølstads biografi om Jens Chr. Hauge «Fullt og helt».

I den pågående konflikten i Ukraina krever Putin blant annet at NATO og EU skal holde seg ute av Ukraina og aksepter russisk «okkupasjon», og at de baltiske statene går ut av NATO mm. Nå tror jeg ikke Putin forventer at NATO/EU vil imøtekomme alle kravene. Og det er umulig for NATO å tekke seg ut av Baltikum da de er medlemmer av alliansen, for et avkall på medlemsland vil bety at alliansens artikkel V er null vert og alliansen likeså. Da Ukraina ikke er NATO medlem kan en ikke se bort fra at NATO i et kompromiss over hode på Ukrainas egne ønsker, «gir landet tilbake til Russland». Og Putin har oppnådd hensikten med 120 000 truende soldater på grensen til og i Ukraina.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.