(Rana Blad): Hege Torghatten har signert arbeidsavtale som kommunalsjef for Helse – og omsorg og Sølvi Åsheim har signert arbeidsavtale som kommunalsjef for Oppvekst- og familie, det skriver Hemnes kommune i en pressemelding mandag morgen.

Tiltrer til høsten

Hege Torghatten er i dag avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester i Askøy kommune. Hun har lang ledererfaring fra kommunesektoren og som ansatt i sykehussektoren.

Torghatten er utdannet sykepleier og har gjennomført en rekke relevante videreutdanninger, heter det i pressemeldingen. Hun er nå også i ferd med å gjennomføre en Master i verdibasert ledelse.

Hun kan tiltre stillingen i Hemnes kommune i midten av september.

Fra Saltdal til Hemnes

Sølvi Åsheim er i dag avdelingsdirektør for Oppvekst- og kultur i Saltdal kommune. Hun har lang ledererfaring fra barnehagesektoren og som avdelingsleder ved BUP ved Helgelandssykehuset, og er i dag bosatt i Rana kommune.

Åsheim er utdannet Førskolelærer og har gjennomført relevante videreutdanninger, heter det i pressemeldingen. Hun har også gjennomført en Master hvor hovedfokus var ledelse av Kunnskapsmedarbeidere.

Hun tiltrer stillingen i Hemnes kommune i august.

Rådmannen i Hemnes kommune, Amund Eriksen, er tilfreds med at begge takket ja til tilbudet, uttaler han i pressemeldingen. Eriksen påpeker at han er trygg på at de har kompetanse som vil bidra til å utvikle Hemnes kommune.