Fra tid til annen blir avisens lesere furnert med hyggelige kvasi-enquêter fra besøk hos solcelle-«dedikerte». Det kan være de har fått installert slike paneler på taket og dermed har de strøm til å lade elbilen. Andre kan ha det mer avansert, med konverter og innebygget fasemodulator for AC og transformator med kontinuerlig spenningskontroll, eller hva det nå enn heter. Poenget er at da har de strøm av egen produksjon med nøyaktig samme egenskaper som E-verkets. Så kan de bruke så mye de vil av denne og etter avtale, kan de selge overskuddsproduksjon til E-verket.

Nå har Bodø Energi satt i gang et prøveprosjekt med 214 paneler plassert på taket av «Energibygget». Anlegget skal produsere 48.000 kWh (på årsbasis). Det tilsvarer standard årsforbruk til 2,4 eneboliger. Det foranlediger følgende:

Fra Pallrakken i vest og til Junkeren i øst ligger store deler av Rønvikfjellet med innbydende terreng og -do- vinkling i 2D for montasje av store og små flater med solcellepaneler. Produksjonsstyring og distribusjon av strøm fra disse kan foregå på samme måte som for paneler på taket hos Hvermannsen. E-verket kan kjøpe hele produksjonen og styre den inn på nettet. Og så kommer forskjellen og fordelen:

1. Interessenter etablerer et produksjonsselskap: «Rønvikfjell strømsamvirke ANS»

2. Husholdningene i nærmiljøet inviteres til å kjøpe andeler i stedet for å montere paneler på eget tak.

3. Om størrelsen på slike andeler skal være ens, om én husholdning bare skal ha én andel, osv., er slike spørsmål man tar opp i årsmøter.

4. Sameiet kjøper inn utstyr og besørger montering og leveranseavtale til Bodø Energi e.a. Bare investeringen, vil samlet, bli mye billigere enn for eksempelvis 50 enkelt-husstander (vil jeg tro).

5. Med passende perioder gjøres leveransene opp i den forstand at sameiet må bruke en eller annen fordelingsnøkkel som reflekterer andelens betydning. Forbruker utfaktureres på vanlig vis for «ordinær» strøm, men på fakturaen motregnes bidraget fra sameiet. Pris vil alltid være et diskusjonstema.

6. I sommermånedene vil kraftselskapet spare det viktigste; vann i magasinene. Nettselskapet får lavere belastning på linjene fra kraftverket til byen.

7. De som bor i leilighet uten «eget» tak kan få del i eventyret samtidig som «dedikerte», i tillegg og likevel, vil kunne produsere egen strøm.