Vi har nå hatt 8 år med en veldig EU-positiv regjering, med FrP som eneste parti mot EU. Stortingsvalget 2021 stemte folket for et regjeringsskifte som kan se ut til å bestå av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, samtidig som det kan se ut til at de vil ha mer samarbeid med MDG og Rødt.

Folket har stemt mot EU i to folkeavstemninger før, og nå virker det som at befolkningen ser de negative ringvirkningene i samfunnet av en regjering som privatiserer og selger norsk industri til utlandet, og legger norsk politikk, som for eksempel Acer og jernbanepakke 4, under EU.

Avtroppende regjering vil fredag 24 september prøve å få jernbanepakke IV behandlet i EØS-komiteen, selv om det nye stortingsflertallet har stemt mot. Et slikt vedtak kan vise seg vanskelig å reversere i ettertid, og det er bekymringsverdig og udemokratisk av en avtroppende regjering å bruke et stortingsflertall folket nylig har stemt ut å for å avstå norsk suverenitet før det nyvalgte stortinget tiltrer.

Saken er spesiell fordi EUs fjerde jernbanepakke gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan. Dette innebærer at Norge gir makten over norsk jernbane til et organ der vi ikke har stemmerett.

Vi har forskjellige standarder for sikkerhet på jernbanen enn andre Europeiske land. Vi kan for eksempel ikke bruke samme standard som Italia, når det er helt andre forhold. Saltfjellet i Nordland har mye vinterstengt, da er toget det eneste alternativet for å komme seg over. Da er det viktig at vi har en jernbane som tåler fjellet med ekstrem vind og dårlig sikt.

Erna Solberg er statsminister frem til det nye stortinget åpnes, men å stemme for et vedtak som det nye flertallet er mot er udemokratisk. Jeg håper den nye regjeringen vil snu vedtaket på Jernbanepakke 4, og ta i bruk vetoretten vi har enda mer.