Gå til sidens hovedinnhold

Avslørende bilder

Dette bildet av to knuste oljefat, og en omfattende bildeserie av avfall funnet i Kilvik næringsområde, ble publisert i Avisa Nordland den 4. november 2022.

Fakta om avfallet

Per 24. januar i år hadde Iris mottatt 470 tonn masser klassifisert innenfor tilstandsklasse 2-3, samt 12 tonn impregnert trevirke, som til da var skilt ut fra tippmassene i Kilvika. 

Sjøfyllingen

Statsforvalteren har bedt Meløy kommune forklare hvorfor det ble brukt tippmasser i næringsområdets sjøfylling, der kommunen hadde søkt om å få deponere ren sprengstein.

Utydelig forklaring

Kommunen fortalte da at planene var blitt endret, uten å fortelle hvem som hadde tillat bruk av masser fra Kilviktippen i sjøfyllingen, eller når denne beslutningen faktisk ble tatt.

Skjult plan

Avisa Nordland kan nå avsløre at planene om å bruke masser fra Kilviktippen i sjøfyllingen ble lagt lenge før kommunen søkte Statsforvalteren om bruk av ren sprengstein.

Søkte om miljøvennlig løsning, planla og gjorde det stikk motsatte

Da kommunen søkte om å få bruke sprengstein i sjøfyllingen i Kilvika, var planene om å fylle med potensielt forurensede masser allerede lagt.

For abonnenter