Søker om lån til ballbinge

Ballbinge: Elevene på Nordfold skole kan se fram til å få egen ballbinge i skolegården.

Ballbinge: Elevene på Nordfold skole kan se fram til å få egen ballbinge i skolegården. Foto:

Nordfold idrettslag har søkt Steigen kommune om likviditetslån for å bygge ballbinge.

DEL

Idrettslaget ble i sommer tildelt 400.000 kroner i tippemidler til etablering av en ballbinge på skoleområdet i Nordfold.

Nå har en prosjektgruppe i idrettslaget søkt Steigen kommune om et likviditetslån på 400.000 kroner som idrettslaget ønsker skal være et rente- og avdragsfritt lån som senest skal være innfridd når prosjektet er avsluttet og hele tippemiddel tilskuddet er utbetalt.

– Vi ønsker å få ballbingen etablert så raskt som mulig slik at den kan være til glede og skape mer fysisk aktivitet både for elevene på Nordfold skole i friminuttene, og for barn og unge i bygda. Lånemulighetene for oss til å etablere et slikt nærmiljøanlegg på kommunens eiendom er svært begrensede, framgår det av søknaden som er undertegnet av tidligere rådmann i Steigen, Torben Marstrand.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken