Denne våren har både elever, foreldre og lærere argumentert for at vedtatte kutt i skolen bør tas opp til ny vurdering og stanses. Jeg valgte å følge debatten i bystyre og formannskap. Det ble en underlig erfaring.

Kanskje var det naivt å tro at det er reell individuell avstemning i bystyret. Det krever tilsynelatende et mirakel hvis voteringen ikke skal ende nøyaktig i tråd med delegatantallet i posisjon og opposisjon. Budskapet fra posisjonen er imponerende samkjørt: folk har blitt villedet til å tro at det er mulig å endre budsjettet på våren.

Jeg føler meg ikke villedet, men opplever at vi er uenige i hvorvidt det er mulig for bystyret å endre sine egne vedtatte prioriteringer. I bystyret er noen fastlåst på at det er umulig å endre vedtak fra 2019. Andre fremhever at det er ikke bare er mulig; det er nødvendig, og lignende endringer har blitt gjort tidligere.

Posisjonen er opptatt av å formidle at skolene i Bodø er bra. Der er vi enige. Bodøskolen er bra, først og fremst på grunn av heltene som jobber der. Man må derfor kunne advare mot å fjerne suksesskriteriet, uten å bli beskyldt for å svartmale eller mase. Varaordførerens svar på ungdommenes kamp for egen utdanning fremstår så tonedøvt at det nesten er kunst.

Det er et felles politisk ønske å unngå kutt og verne primæroppgavene så langt det er mulig. Derfor undres jeg også over tausheten og sukkingen som følger ethvert forsøk på å foreslå alternative prioriteringer. Hvorfor kutter dere ikke skolemat, kulturkort og andre kjepphester til vi har fått det mest grunnleggende på plass? Argumentasjonen i bystyrets debatt er at disse prosjektene til sammen «bare» utgjør 1,5 million på årets budsjett. Vel, la oss starte der, det burde være et par stillinger spart. Gratis mat er flott, men ikke bedre enn lærere. Det er lite som er mer utmattende enn igangsetting av nye prosjekt samtidig som det kuttes i kjernepersonell.

Prioriteringer er åpenbart vanskelig. Langt lettere er det for begge sider å snakke i det vide og brede om ukloke valg fra motstanderen, gjerne flere år tilbake. Er det mulig å vri debatten mer til hva vi sammen kan gjøre riktig i år, fremfor hva de andre gjorde feil i fjor? Hvor store ekstrabelastninger koronaviruset skulle gi skolene våre, var det ingen som visste høsten 2019. Det vet vi mye mer om i dag.

De vedtatte kuttene vil få store konsekvenser for ungene, de ansatte, fremtidig rekruttering og tilliten til våre beslutningstakere. Vi trenger hver eneste en av de ansatte i Bodøskolen, ikke minst nå. Jeg har stor respekt for jobben dere politikere gjør, og jeg anerkjenner at den er krevende. Heldigvis kommer en ny sjanse til å korrigere kursen i bystyret 11. juni.

I formannskapet foreslo endelig ordføreren en samlet henvendelse fra bystyret til regjeringen. Jeg ser fram til å lese det tverrpolitiske kravet til sentrale beslutningstakere om at skoler og barnehagers bemanning må vernes, spesielt i 2020. Vi er alle enige om at det blåser motvind, stiv kuling, rett i fleisen. Da er det ikke riktig å bruke tida på å diskutere om det er vinden fra høyre eller venstre som snart må snu!