Siri er bekymret: – Det er aldri slik at noen lover er «veiledende» og andre absolutte

Bekymret: Siri Meland er fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv. Hun er bekymret over at 1 av 4 velger å kjøre ulovlig på snøscooter.

Bekymret: Siri Meland er fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv. Hun er bekymret over at 1 av 4 velger å kjøre ulovlig på snøscooter. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nesten hver fjerde snøscooterkjører kjører der det ikke er lov, viser en rapport. – Dette er en atferd vi ikke kan godta, mener Norsk Friluftsliv.

DEL

Tallene kommer fra en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt, som har kartlagt holdninger og atferd blant rundt 4500 snøscootereiere. Av disse er 93 prosent menn.

Det heter det i en pressemelding fra Norsk Friluftsliv.

Tidligere denne uken skrev Avisa Nordland om at flere ble tatt for ulovlig scooterkjøring i Salten. Tirsdag ble det også kjent at politiet vil være synlige i helikopter også på svensk side av grensen i løpet av påskeferien. Hensikten er å ta synderne på snøscooter.

Rapporten til Transportøkonomisk Institutt viser at det spesielt er de unge scooterkjørerne som kjører på steder der det ikke er lov. Blant de under 25 svarer over halvparten at de gjør dette.

Bekymret

Norsk Friluftsliv, som er paraplyorganisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, med rundt 950 000 medlemskap, mener dette er svært bekymringsverdig.

– Det at så stort antall snøscooterkjørere oppgir at de bare tar seg til rette er ikke greit. Det er aldri slik at noen lover er «veiledende» og andre absolutte. Når nesten hver fjerde scootereier selv rapporterer at de kjører ulovlig, er dette en atferd og noen holdninger regjeringen ikke kan godta, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

En tidligere undersøkelse har vist at hele 81 prosent av befolkningen ønsker bedre kontroll av snøscootere og annen motorisert ferdsel i naturen.

– En viktig forutsetning for friluftslivet i Norge er å kunne nyte naturen i fred og ro, uten å måtte bekymre seg for ulykker, eksos og støy på grunn av at folk kjører ulovlig. Dessverre bidrar dette til å øke konfliktnivået mellom ulike brukergrupper i naturen, noe som truer det friluftslivet som mange i Norge er så glade i, sier Meland.

Vil ha strengere straff

ØKOKRIM foreslo i 2015 å heve strafferammen i motorferdselsloven fra dagens nivå med kun bøtestraff til en strafferamme med fengsel inntil to år ved grove overtredelser.

Også Norsk Friluftsliv er positive til å øke strafferammen for ulovlig kjøring.

– En slik heving vil være et klart signal om at brudd på motorferdselsloven ikke aksepteres, og det vil kunne ha en allmennpreventiv effekt, avslutter Meland.

Artikkeltags