Skjermer på holdeplassene som viser hvor bussen er, og overstyring av trafikklys, så kollektivferdsel får prioritet.

Dette er et par av nyvinningene IT-selskapet FARA har lyktes med å implementere i Oulu, Finland.

I fremtiden vil kanskje også brukere av Bodøs bybusser nyte godt av lignende teknologiske løsninger. FARA leverer fra før av billetteringsløsninger for Nordland fylkeskommune på buss og båt. Nå konkurrerer de om anbudet når ny mobilbillettløsning skal på plass.

Infotainment

Men tilbake til Finland. I Oulu er det satt opp 45 skjermer på busstoppene som viser detaljert informasjon om nærmere 138 busser, sammen med ankomst og avgangstid.

– I tillegg kan passasjerene få tilgang på samme informasjon – gjennom en app på sin mobiltelefon. Dette er løsninger som ikke krever ekstra hardware i busser som har vårt billetteringssystem, forklarer product manager i FARA, Thomas Bach Petersen til Avisa Nordland.

Denne formen for infotainment (informativ underholdning) bidrar til å korte ned ventetiden for busspassasjerene, hevder han, og legger til at det i EU arbeides med et direktiv som krever et element av sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken.

– Når man kan se hvor bussen er, og følge den fram til stoppet, vil ventetiden oppleves kortere, sier Bach Petersen.

Grønn prioritet

Vel så spennende er kanskje muligheten til å gi kollektivtrafikken prioritet i lysregulerte kryss. I Oulu er omtrent hundre lyskryss utstyrt med en liten boks, som lar dem kommunisere med bussene.

– Alle er underlagt aktiv trafikkstyring som gjør at busser som oppfyller forhåndsdefinerte kriterier får grønt lys. Dermed får offentlig transport prioritet foran bil, forklarer Bach Petersen.

Busser som er for sent ute i forhold til oppsatt rutetid, vil for eksempel kunne få høyeste prioritet.

– Vil dette kunne fungere også i Bodø?

– Det vil det bestemt kunne gjøre. Heller ikke dette krever annet enn software i bussene, når lyskryssene først er oppgradert, sier Bach Petersen.

En slik løsning medfører ikke bare store besparelser av «busstimer», som kan brukes til å gi et enda bedre kollektivtilbud. Det gir også passasjerene en mer behagelig reise, poengterer han. Bach Petersen karakteriserer disse løsningene som «relativt billige».

– Spesielt med tanke på de rene kostnadsbesparelsene som følger av en slik løsning.

– Midt i en anbudsrunde

Hos Nordland fylkeskommune, er man tilbakeholdne med å kommentere saken.

- Vi er i sluttfasen med innkjøp og bygging av app for mobil billettering. FARA er en av aktørene som har gitt tilbud. På prinsipielt grunnlag ønsker jeg hverken å kommentere eller debattere forslag fra en tilbyder i en pågående innkjøpsprosess, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp).

– Spart reisetid er sparte penger

Alle tiltak som er med på å gjøre bussen mer effektiv enn bilen, er gode.

Styring av lyskryss er velprøvd teknologi, og fins allerede i flere norske byer, forteller Frode Longva, avdelingsleder hos Transportøkonomisk institutt.

– Generelt kan jeg si at effekten av slike tiltak kommer an på hvilke områder de innføres i. I områder med kapasitetsproblemer og køproblematikk, vil man kunne spare tid. Og spart reisetid er sparte penger for busselskapene, samtidig som det gir muligheter til å gi et bedre tilbud for befolkningen.

En av hovedutfordringene man har for å få flere til å velge kollektivtransport foran bil, er reisetiden, poengterer Longva.

– Alle tiltak som er med på å forbedre reisetid for buss i forhold til bil, vil være av det gode. Egne bussfelt skjermet fra biltrafikken vil ha størst effekt på framkommeligheten, men prioritering i lyskryss vil også gi positive bidrag uavhengig av egne bussfelt, sier Longva.