REVIDERT HVA ?

Revidert budsjett utarbeides av regjeringen, går deretter til Stortinget i løpet av våren. Så blir det en lang diskusjon akkurat som for statsbudsjettet.

Hvorfor er revidert så viktig nå?

1) Aldri før har det vært så stor avstand mellom opposisjonens krav i valgkampen og muligheten for senere gjennomslag i Stortinget. SV valgte i høst å stå utenfor Ap/Sp-regjeringens budsjettforslag. I stedet drev de med daglig slalåmkjøring mot regjeringen. SV fikk full uttelling for sin taktikk.

SV's metode lignet til forveksling det opposisjonspartiene Ap, Sp, SV og FrP gjorde i pandemiperioden de siste to årene der H, V og KrF-regjeringens forslag i Stortinget systematisk ble stemt ned, men sterkt påplusset. Resultatet i begge periodene var svake regjeringer som ikke hadde styrke til å stå imot flertallet av «utgiftspartienes» krav i Stortinget.

Historisk sett er det styringspartiene Ap og H som er de mest ansvarlige partiene i økonomisk politikk. Men erfaringene har vist at de to partiene ikke er store nok til i praksis å kneble småpartiene. Derfor tappes «oljefondet», den formuen som våre etterkommere skulle forvalte. Bl.a. har de offentlige utgiftene gått til himmels, mens nyskapningene i næringslivet ikke er blitt nok prioritert.

2) Russlands krigføring stiller helt nye krav til oss mht. beredskap innenlands og forsvarsplanlegging. Dette fører til store økonomiske utlegg som kommer på bekostning av forbruk og den sterke veksten i offentlige utgifter.

Når oljefondet minker og de sosiale utgiftene stiger, reduseres spillerommet for å finansiere ny velferd. Løsningen ligger både i å redusere og fjerne nye tiltak fra en kravstor befolkning og rekordstore offentlige utgifter. – Men er det mulig å snu når befolkningen stadig forventer bedre velferd?

Ap/Sp-regjeringen er sterkt bundet av å oppfylle alle sine dyre valgløfter. Og det er ikke lett å se at opposisjonen vil hjelpe regjeringen med kuttforslag – det ligger ikke i opposisjonens mandat. Men det er håp i at Ap-statsråden selv har sagt at nå nærmer det seg slutten for de store samferdselsetatenes byggefest mht. veier og jernbane.

Det dreier seg om den gigantiske banebyggingen i trianglet Lillehammer-Halden-Skien. Men står det til troende når vi vet at statsråden er tidligere ordfører i Fredrikstad og at de sterke LO-forbundene for jernbane har kort vei til regjeringsapparatet?

Kanskje mener han også at planer om å bygge fergefri E39 på Vestlandet må legges på is. – Men hva sier Sp til det? Og hva med løftet om fjerning av ferjetakstene på Vestlandet og i Nord-Norge? Og hvor blir det av planene om styrkingen av E6? I mai inviterer Statens vegvesen til planmøte om tunnel under Ulvsvågskaret – for n't gang de siste 40 årene. – Hva skal vi tro på?

– Lever de store samferdselsetatene sitt eget liv uavhengig av de politiske myndighetene? Bane NOR kjøper helsiders avisannonser for å fortelle at det fortsatt bygges dobbeltspor som vil gi langt flere avganger. Men: Langt færre reiser etter pandemien. – Samtidig er overskridelsene flere ti-talls-milliarder. – Lever de store samferdselsetatene sitt eget liv uavhengig av politikerne?

Hvem bestemmer egentlig?