«Da Fanden ville at intet skulle skje – da satte han ned den første komité». Piet Heins gullkorn fra flere tiår tilbake oppsummerer et velkjent politisk tjuvtriks: Å forhale en avgjørelse er en effektiv metode for å forhindre at noe skjer, uten selv å måtte ta ansvar for det.

Det er omtrent slik regjeringen nå behandler Parkenfestivalens søknad om å få arrangere testkonserter med opp til 5.000 tilskuere. Planen er å gjøre dette tredje helga i august, og i verste fall får vi verken et ja eller nei før den tid.

Ideen om å prøve ut massetesting av publikum under en konsert er slett ikke ny. I vår foreslo Folkehelseinstittutet (FHI) å gjennomføre flere slike testkonserter i Oslo.

Opplegget var klart, og ble av landets fremste smitteverneksperter oppfattet som trygt. Byrådet i Oslo var av en annen oppfatning, og sa ut fra den tids smittenivå i hovedstanden nei.

Da kom Bodø kommune på banen og ba om å få gjennomført slike konserter her, basert på en helt annen smittesituasjon enn i Oslo.

Prosjektet har fått tittelen «Pandexit» og planen er å gjennomføre tre utendørs konserter der det på forhånd tas en neseprøve av tilskuerne.

Deretter blandes flere tester om gangen i en såkalt «pool» som analyseres med den såkalte PCR-metoden. Dette gir svært sikre svar, 20 ganger raskere enn normalt.

Metoden er velkjent, men har ikke vært utprøvd i stor skala før. Det er det Bodø kommune nå vil gjøre noe med, men for å kunne gjøre det må de få unntak fra dagens avstandsregler.

Ettersom FHI nylig fikk dispensasjon for sitt prosjekt med hurtigtester burde det vært kurant. Men den gang ei. Over en måned etter at Bodø kommune søkte Helsedepartementet om dispensasjon er det ennå ikke kommet noe svar.

Det vil si; det kom først et svar basert på at departementet hadde misforstått hensikten med prosjektet. Deretter har departementet bedt helsemyndighetene foreta en «utredning» av saken og ingen vet når den er ferdig.

Det er pr nå lite som tyder på at det skjer før tiden renner ut for testkonsertene i Bodø. Det skyldes høyst sannsynligvis at departementets somling mer handler om politikk enn pandemibekjempelse.

Regjeringens kanskje sterkeste kort i valgkampen er dens vellykkede håndtering av pandemien. Det den da ønsker seg minst av alt er et større smitteutbrudd tre uker før valget. Særlig dersom det skyldes et testprosjekt regjeringen har gitt sin tillatelse til.

At sjansene for ny smitte i Bodø er svært små spiller liten rolle så lenge konsekvensene av en fiasko kan bli så store.

Å gjenåpne et samfunn etter en pandemi innebærer alltid risiko. Smittevernmessig og politisk. Regjeringer i andre land har fått sin posisjon kraftig svekket etter problemer med gjenåpningen.

Samtidig er det umulig å holde et samfunn permanent nedlukket. Det gjelder derfor å finne den rette balansen. Smittevernmessig og politisk.

Smittevernmessig er det ingen tvil om at testkonsertene i Bodø har funnet denne balansen. Politisk kommer de antakelig for nær selve valgdagen.

Det trenger man ikke sette ned en komite for å finne ut av.