Etter å lese og observere helsetiltak er det mye som er veldig godt innen tiltak når noe er globalt.
Men det som er verst i bekymriksøyemed er statens ansvar, ved å direkte legge føringer for hvordan vi håndterer flytransport!
Da er det direktefly som kommer fra land som alleredr har isolert sine beboere?