Smart salting var tema for et innlegg i «Åpen linje» i AN den 10. mars. Dette er jo noe Statens vegvesen jobber iherdig med for å få best mulig resultat samtidig som de ønsker å benytte minst mulig salting. De kjører et pilotprosjekt på dette nå i vinter, så får vi se på erfaringstallene etterpå. Strøbilene har nå måleutstyr, og derigjennom automatisk begrensning på mengden salt som strøs.

Innlegget reiste også spørsmålet om salting på tørr asfaltvei.

Der er en enkel forklaring. Når det er fare for ny nedbør ganske snart, saltes tørr vei for å unngå at det ved nedbør blir en glatt issåle rett på asfalten. Den åpne asfalten er jo da i utgangspunktet godt underkjølt før nedbøren kommer. Saltet gjør at dette ikke blir et problem.