Gratulerer AN; avisen har oppdaget at flere lyktestolper står uten lys i mørketiden, denne gangen i Kongens gate vis-a-vis domkirken. Det skulle bare mangle; det er 50 meter fra avislokalene.
Det er flere gatelykter uten lys i byens sentrum. Men det kan se ut som kommunen har valgt en strategi der en unnlater å reparere defekte lys, for snart er mørketiden over, det blir mai og da lyser solen snart døgnet rundt. Men enkelte gatelys lyser også da, forgjeves.
Som følge av utbyggingen av meierikvartalet har tre/fire gatelykter i Bankgata, med to svært trafikkerte gatekryss, stått uten lys i to år. For noen dager siden ble de tent.
Lenger opp i Storgata, fra China Garden til Biskops Kroghs gate har tre gatelykter stått uten lys i hele høst. Og de overlever vel mørketiden uten å bli tent. Men det er ikke bare her det mangler lys.
Hvor blir det slik? Kommunen har «outsourcet» vedlikeholdet av gatelysene til Frost Kraftentreprenør AS, et datterselskap til Bodø Energi AS (og Troms Kraft AS). Så er det opp til folk i byen å opptre som varslere til denne bedriften via et skjema på nettet.
Men i alle dager? Er det ingen i kommunen eller i bedriften som beveger seg rundt i byen, både i jobb og som privatperson, og legger merke til at mørketiden har senket seg på enkelte gatestrekninger, i dobbelt forstand.
Gater og fortau blir brøytet, og sparsomt strødd, men ingen fra Byteknikk synes å bry seg med at stolpene mangler lys. Som de sier i restaurantbransjen: Dette er ikke mitt bord.
Nei, det er lenge før Bodø kan kalle seg en smart by på området gatelys som lyser.