(Tønsbergs Blad):– Nå står vi her uten et sted å bo, og på markedet er det få boliger til leie tilpasset vår familie, sier Dana Logina fortvilet til Tønsbergs Blad.

For litt over et halvt år siden fant småbarnsfamilien på fem en enebolig til leie på Vear, og bestemte seg raskt for å flytte fra boligen de tidligere leide i Larvik.

– Huset på Vear var stort, og vi fant ut at det passet bedre for vår familie med to voksne, tre små barn og to hunder, forklarer Logina.

Oppsigelse

Dermed sa de opp boligen i Larvik, pakket sakene sine, og skrev under den nye leiekontrakten etter å ha vært på visning. De var blitt overbevist om at dette var et hus de kunne bo i minst ett år frem i tid.

Men slik ble det ikke for tre måneder senere fikk familien en oppsigelse, og ble bedt om å flytte ut innen 1. juli.

– Jeg syns det er veldig dårlig gjort at vi på visning ikke fikk beskjed om at vi kanskje måtte flytte ut på kort varsel, sier Logina før hun fortsetter:

– Det var først da vi skulle sette oss ned for å skrive under på leiekontrakten at det kom frem informasjon i små bokstaver om at det var to tomter på eiendommen som skulle deles av og bygges på, legger hun til.

Overtid

Nå bor de fortsatt i huset på Vear – på overtid.

– Vi klarer virkelig ikke å finne et annet sted som egner seg for oss akkurat nå, og det hjelper ikke at det er sommerferie og korona i tillegg, sier Logina.

Det er utleier Åsmund Myhre i Galant Eiendom AS som opprinnelig skrev kontrakten med familien, og må nå sørge for at familien flytter ut før arbeidet på tomtene starter.

– Forstår du at familien føler seg lurt og fortvilet?

– Jeg skjønner at familien syns det er kjedelig å måtte flytte, og at det er vanskelig for dem, sier Myhre.

Fradeling

Han forteller at partene hadde en leieavtale, og at familien ble gjort kjent med at det skulle bygges på tomta, uten at det var noe nærmere presisering av tidspunkt.

– Hvorfor valgte dere å leie ut for en så kort periode?

Det som i praksis skjedde var at fradelingsprosessen gått veldig fort. Det pleier vanligvis å ta sin tid å dele opp eiendom, sende ut nabovarsler, sende det inn til kommunen og få svar. Men denne gangen gikk det utrolig kjapt, og hadde vi visst det på forhånd hadde vi ikke leid ut, forklarer Myhre.

– Hva tenker du om at familien ikke finner seg et annet bosted?

– Jeg er klar over at det er lite ute på markedet for øyeblikket, og vi kan ikke akkurat kaste dem ut på gata, sier Myhre som har planer om å strekke seg lenger enn det som er vanlig for å prøve å finne en løsning for familien.

Myhre har allerede tatt kontakt med bo-team i Kirkens bymisjon, i håp om at de kan hjelpe familien med å finne et nytt sted å bo.

Bo-team

Bo-team ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men de arbeider for å bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse, øke treffsikkerheten og effektiviteten i bolig-hjelpetilbudet.

Målgruppen vår er personer som strever med sitt boforhold, som av en eller annen grunn har utfordringer knyttet til det å bo, er i ferd med å miste boligen eller er uten fast bopel, forteller fagansvarlig i bo-team Juliane Herzog.

Bo-team er et samarbeid mellom Tønsberg kommune og Kirkens Bymisjon Vestfold. De samarbeider blant annet med NAV og andre oppfølgingstjenester, og er primært rettet mot personer som hører til Tønsberg kommune.

Mellomledd

Herzog forteller at de bistår mellom 100 og 140 personer og familier årlig, der opp mot 70 til 80 barn er involvert.

– Vi har spesielt fokus på at barnefamilier ikke havner i en situasjonen uten bolig.

Ofte fungerer de som et supplement i mellomleddene når det dukker opp vanskelige og mer utfordrende saker der kommunen ikke strekker til.

Da kan vi bistå litt utover det som er mulig i kommunal regi; som for eksempel fleksibilitet, akutte situasjoner, visninger, støttesamtaler, kartlegging av hjelpebehov og organisering av flytting, forteller Herzog.

Brobygger

De operer også som brobygger mellom utleier og leietaker for å finne best mulig løsninger og at det går riktig for seg med tanke på lovverket.

– Det er ikke så mange som står uten fast bolig, men det er mange som har utfordringer i overgangene. Noen blir kastet ut, får tidsnøden på seg og sliter med å finne seg et egnet sted å bo, spesielt når de har barn, forteller Herzog.

Hvordan er utleiemarkedet for tiden?

– Under korona har vi merket at det er lite bevegelse og hard kamp om boligene som blir lagt ut. Dermed blir også prisene fort presset opp ved stor etterspørsel, sier Herzog.