Stadiontunet sykehjem hadde så vidt åpnet for en halv times visitt, da det ble fullstendig nedstengt og beboerne satt i isolat, igjen. Grunnen er at en ansatt kom fra utlandet med Koronasmitte.

Dette viser med all tydelighet at smitte like gjerne kan komme inn via ansatte som via pårørende. Det er uansett de eldre som får lide for dette. Nå sitter de igjen isolert på hvert sitt rom, alene, og stirrer inn i vegg eller tv.

Ingen ekstraressurser er tilført sykehjemmet for å ta seg ekstra av beboerne, de er mer eller mindre overlatt til seg selv. Vi vet ikke hvor lenge dette vil vare nå.

Nå åpnes samfunnet opp igjen, og de fleste får bevege seg fritt. Vi har fått komme inn på besøk på sykehjemmet en halv time, under streng bevoktning i egne rom, og de eldre får fremdeles ikke komme ut.

Bortsett fra noen få opphold på verandaen, har ingen vært utendørs på 2 måneder. Nå må sykehjemmene åpne på lik linje med samfunnet ellers. Det haster, fordi mange har lidd overlast i denne tiden. Demente har ikke mulighet til å forstå sammenhengen i det som skjer, derfor er isolasjon verre for denne gruppen enn for andre.

Mange hensyn må tas, men til nå er smittehensyn satt først, og trumfer alle andre hensyn. Tiltakene er laget for å redde liv, men saken er den at mange demente kanskje kan dø tidligere fordi de blir avskåret fra kontakt med sine nærmeste.

Kontakt med pårørende er noe av det viktigste i siste fase av livet, og det er brutalt å bli avskåret fra dette. Kontakt med andre er et grunnleggende behov, og det å bli isolert blir definert som brudd på menneskerettighetene.

For mange er tida knapp. Jeg har et ønske om å få oppleve vanlig samvær med min mor den siste tida hennes, med turer ut i rullestol og besøk på rommet uten overvåkning. Hva er grunnen til at man nekter de gamle å gå ut, sammen med pårørende? Denne situasjonen kan vare over år, sies det, og hva er planen for sykehjemmene, skal de ties og isoleres i hjel?

Jeg ønsker at man:

1) åpner sykehjemmene for kontrollert besøk på rommene
2) lar de gamle komme seg ut på tur med pårørende eller annet følge