Jeg har ikke mye greie på Plan- og bygningsloven eller TEK17-standarden, så det er en viss sjanse for at fagfolk og byråkrater trekker litt på smilebåndet når de leser resten av innlegget. Det for stå sin prøve.

Vi er så heldige å ha et rikt kulturliv både i Saltdal og i Salten for øvrig. Kreative ildsjeler skaper fantastiske kulturopplevelser til glede for folk fra fjern og nær. Det være seg inne i eller utenfor kulturbygg. I tillegg til Slipen har vi på Rognan hatt mange arrangementer på forskjellige steder uten at vi har vært på kant med loven. Vi har hatt visekonsert på Brygga, Blåfrost på Betongen, utekonsert i Rognan sentrum og på øyra. Skogvokterdagene på Storjord med mange flotte kulturarrangementer har vært en stor suksess i mange år. Rognan Hornorkester har sågar spilt oppe på på Storflåget i forbindelse med et motbakkeløp.

Nå er vi kommet i en situasjon der det ser ut til at Plan og Bygningsloven og TEK17 dikterer kulturaktiviteter i Saltdal. Slik kan det ikke være!

Skal vi sette krav til energieffektivitet hvis noen ønsker å arrangere en visekonsert på Brygga på Rognan? Er det ikke lengre lovlig å arrangere en låvedans hvis noen skulle føle for det? Hvis man vil ha et utendørs arrangement litt utenfor allfarvei, bør man ikke kunne legge til rette for egnet transport av bevegelseshemmede istedenfor å kreve heis og rullestolrampe i henhold til TEK17?

Ideen om at Slipen skal oppgraderes til å skal være Saltdals svar på Stormen konserthus er ikke bare utopi rent økonomisk, men også til dels uønsket. Atmosfæren som Slipen Scene besitter i sin natur som industribygg er dens styrke. Dette blir framhevet av både utøvere og publikum

Hva med å omdefinere hva Slipen skal produsere istedenfor å foreta en bruksendring? Istedenfor å lage båter, skal man produsere opplevelser. Istedenfor å sysselsette sveisere, rørleggere og skipselektrikere, skal man aktivisere musikere, lys- og lydarbeidere, arrangører og hundretalls frivillige. I stedet for å levere båter til fiskeflåten og ferger til distriktene, skal vi levere kulturopplevelser til folket.

Da vil man kanskje omgå de byråkratiske hindrene vi nå står ovenfor?

Det er muligens noen formuleringer i Plan og Bygningsloven som gjør at dette ikke er så enkelt likevel, men da må vi endre loven. I mellomtiden må Kommunen, Fylkesmannen eller sågar Kulturministeren gi dispensasjon slik at vi kan fortsette å produsere fabelaktige kulturarrangementer så lengde sikkerheten til folk, materiell og miljø er ivaretatt.

Slipen må bestå!