Gå til sidens hovedinnhold

Slik situasjonen er nå, bør Bodø kommune tenke alternativt og bruke egne krefter

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Det har oppstått en vanskelig og uønsket situasjon for Bodø kommune. Når anbud for store prosjekt lyses ut, er det få eller ingen aktører som melder seg på i konkurransen. Utbygginger som Bodø rådhus, Mørkvedbukta skole og barnehage, Spektrum konkurransebasseng og Bodøsjøen skole har hatt det til felles at to eller færre aktører meldte seg på i kampen om totalentreprise.

Konsekvensene er uheldige. I år er framdriften av flere større og mindre prosjekter satt på vent som følge av tilbud langt over vedtatte kostnadsrammer. Best kjent er nok utvidelsen av Bodøsjøen skole, der kun én aktør meldte seg på totalentreprisen for flytting og bygging. Tilbudet lå 20 millioner over den vedtatte rammen, og arbeidet er stanset. Når bare én aktør er på ballen, kan det ikke lenger kalles anbudskonkurranse, og hele poenget med anbud blir mer eller mindre borte.

Lederen for Utbyggingskontoret i Bodø kommune peker på flere grunner til at så få leverer anbud, og at prisene er så høye. Mangel på arbeidskraft fordi grensene har vært stengt, prisen på materialer har økt sterkt og aktivitetsnivået i bransjen er høyt. Entreprenørene har rett og slett ordrebøkene fulle, og priser seg høyt nærmest for å slippe å få tilslaget. Det kan være en sannsynlig forklaring. I et marked der store entreprenører ikke har ordrer langt fram i tid, ville interessen for prosjektene i Bodø kommune utvilsomt ha været større. Slik situasjonen er nå, kan tilbyderne tillate seg å prise seg skyhøyt, vel vitende om at få eller ingen andre konkurrerer om anbudet.

Det finnes måter å få gjennomført prosjektene på, uten å bruke totalentrepriser, som Bodø kommune utvilsomt bør vurdere. Ett mulig tiltak er å ha mindre strenge tidskrav i anbudene. Det vil naturligvis føre til at bygging tar lengre tid, men samtidig gi flere entreprenører mulighet til å være med selv om de pr. dags dato har oppdrag nok. Det kan gi priser på et mer normalt nivå. På den andre siden må brukerne, som eksempelvis elever, lærere og foreldre ved Bodøsjøen skole, smøre seg med tålmodighet. Det er likevel bedre enn at prosjektet stanses helt, som jo er en konsekvens i enkelte tilfeller.

Slik situasjonen er nå, må Bodø kommune tenke alternativt. Utbyggingskontoret med sine ni prosjektledere, bør være fullt ut i stand til å håndtere prosjekteringen selv, ved for eksempel bruk av delentrepriser. Da kan prosjektene settes i gang, og det kan bli billigere. Det er kanskje ingen ideell løsning, mye kan gå galt når mange leverandører involveres, men er en mulig vei å gå inntil markedet normaliserer seg igjen.

Kommentarer til denne saken