Gå til sidens hovedinnhold

Slik kan vi stoppe insektdøden

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Verdens insekter utryddes i en rasende fart. Helt fersk forskning, publisert i tidsskriftet Biological Conversation og omtalt i medier verden over, har fått mange til å grøsse. Dersom vi fortsetter å utrydde insekter i samme tempo som nå, kan alt være borte om 100 år.

Insektene er naturens tannhjul. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. De pollinerer og bestøver våre planter. Uten insekter, ingen bær, frukt eller blomster. Både jordbær, bringebær, multer og blåbær forsvinner. Forsvinner insektene, forsvinner til slutt menneskene. Så enkelt, så skremmende.

For 30 år siden klarte verdenssamfunnet å redde ozonlaget. Nå trenger vi en mobilisering for å redde insektene. Det er en gigantisk oppgave, men det er mulig. Vi som lokalpolitikere har et ansvar lokalt, der vi har makt og myndighet til å bestemme.

Her er åtte treffsikre tiltak Miljøpartiet De Grønne vil gjennomføre i Bodø:

1. Prioritere flere grøntområder i Bodø. Mindre asfalt, mer natur. Mangel på og fortrenging fra leveområder er den viktigste årsaken til insektdøden.

2. Opprettholde målet om minst 15 % økologisk mat i kommunens kantiner og kjøkken. Sprøytemiddelbruken er lavere i økologisk landbruk enn i konvensjonelt.

3. Jobbe for tilstrekkelig kompetanse på naturforvaltning i kommunens organisasjon, slik vi i inneværende periode ha bidratt til økt bemanning på miljøsiden.

4. Verne naturverdiene i økologisk viktige naturområder mot nedbygging.

5. Kreve at Bodø tar et større klimaansvar. Klimaendringene legger ytterligere press på allerede sårbare dyrearter.

6. Bevare kulturlandskapet i kommunen. De Grønne vil videreføre arbeidet med å kartlegge verdifullt beiteareal i Bodø kommune, og legge til rette for landskapspleie som tar vare på randsoner og blomstereng.

7. Vurdere grønne tak med insektvennlige planter på alle kommunale nybygg. Grønne tak er i tillegg et godt tiltak for å takle et villere klima med mer ekstremnedbør.

8. Legge til rette for at mer av kommunens areal i og utenfor byen kan brukes av innbyggerne til dyrking av bær, frukt, blomster og grønnsaker. Det er viktig at vi tilrettelegger for mindre aktører som Bodø Økologiske Besøkshage, aktørene på Vågønes og 4H-gården.

Dersom vi får mulighet til å gjennomføre politikken vår, skal vi gjøre vår del av jobben for å ta vare på insektene. I tillegg får vi en grønnere, livligere og mer spennende kommune. Det er bra for insektene, og det er bra for oss!

Kaja Langvik-Hansen, 6.-kandidat

Tone J. F. Sandvik, 12.-kandidat

Miljøpartiet De Grønne i Bodø

Kommentarer til denne saken