I ei pressemelding sendt ut fra Bodø kommune fredag formiddag, viser de for første gang fram ei skisse over hvordan det kan bli på innsiden av det nye 25-meters konkurransebassenget som skal bygges i tilknytning til Nordlandsbadet. Bodø kommune skriver at med dette vil Nordlandsbadet bli blant Norges fremste idrettsbygg. med tanke på energibruk og drift. Bodø spektrum og Bodø kommune ønsker et betydelig redusert energibruk på det nye bassenget.

- I Bodø har vi et mål om å gjøre byen vår mer smart og grønn. Derfor har vi fokus på lokal utnyttelse av ressurser som er effektiv og basert på fornybare kilder. Lokal produksjon av energi, lagring og deling er et mulighetsrom vi skal utforske knyttet til Nordlandsbadet og området. Vi må se på byggene våre som en integrert del av energisystemet, sier Rakel Hunstad, Prosjektleder FoUI og næringsutvikling i Ny by – ny flyplassprosjektet.

I midten av mai sendte partene inn søknad til Enova SF om støtte til konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger i bygg, områder og energisystem for Bodø Spektrums bygg/anlegg. Med seg i partnerskapet har de Senter for idrettsteknologi og anlegg ved NTNU, Guard Automation og Pixii.

- Om vi får godkjent denne søknaden, vil det bety at vi for alvor tar et skritt mot lavutslippssamfunnet. Et lavutslippssamfunn gjør at vi må tenke nytt i byplanlegging og urban utvikling. I dag finnes det ikke komplett konvensjonell teknologi for de integrerte løsningene og konseptet vi vil utrede. Nytt konkurransebasseng, Nordlandsbadet, Bodøhallen og Nordlandshallen er