Loven kom i 1990 og innebar en deregulering av kraftmarkedet, og i strømmarkedet ble det konkurranse innfor salg av strøm. Nettet var vanskelig å konkurranseutsette og dette forble et monopol, men prisen skulle fastsettes av sentrale myndigheter (NVE). Nettinntekter skulle benyttes til å bygge ut kapasitet, vedlikehold av nettet o.l.

I løpet av de vel 30 årene siden loven kom, må kraftselskapene ha tatt inn betydelige beløp på nettleie, men hvordan er pengene brukt? Er noe av midlene havnet som overskudd og utbytte? I så fall må dette betraktes som skatt.

Jeg skulle gjerne hatt noen svar her før jeg står opp og setter på vaskemaskinen om natten.

Loven hadde også en oppdragende virkning på kraftselskapene. Før loven kunne man lage budsjettene først og deretter regne ut strømprisen. Etter loven måtte man finne en konkurransedyktig pris og deretter lage budsjettet.

Jeg ser fram til å bli opplyst på dette området.