Slik blir trolig det videregående skoletilbudet i Salten de neste fire årene

Det blir neppe noen dramatiske endringer i det videregående skoletilbudet i Nordland de neste fire årene.