Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir endringene i kollektivtrafikken

Nordland fylkeskommune tar grep.

Med en mer krevende koronasituasjon strammes også tiltakene i kollektivtrafikken i Nordland inn.

Spesielt gjelder dette de områdene der det nå er en del smitte, der det er flest passasjerer og på lengre reiser. Bodø står i en særstilling, og her blir det spesielle tiltak.

- I den situasjonen vi står i nå, er vi nødt til å stramme inn tiltakene i kollektivtrafikken, og se på muligheter for å avlaste i pressområder. Vi skal gjøre det vi kan, men er også helt avhengig av hjelp fra passasjerene, sier fylkesrådsleder og kriseleder Tomas Norvoll.

Sammen med beredskapsgruppen i fylkeskommunen har han i dag besluttet flere innstramminger, tiltak og nye oppfordringer til passasjerene i Nordland, spesielt i pressområdene der det er en del smitte:

* Finn alternative reisemåter - ikke reis med buss med mindre du må

* Reis utenom rushtidene

* Ta hjemmekontor hvis du har mulighet til det

* Det anbefales bruk av munnbind hvis ikke en meters avstand kan opprettholdes

* Det er halv kapasitet på bussene, og bussen vil kjøre forbi holdeplassen hvis det er fullt

* Alle ståplasser på bybussen i Bodø fjernes, kun seter fremover vil kunne benyttes

* På langrutene vil kun annethvert sete bli brukt, hvis du ikke holder til i samme hus

* Reisegarantien gjelder ikke ved fulle busser i pandemien

Alternativ transport

- Vi oppfordrer alle passasjerer til å se på mulighetene for alternativ transport for å begrense antall kontaktsituasjoner i kollektivtrafikken. I tillegg ber vi passasjerene om å se på om det er mulig å reise utenom rushtidene, sier fylkesdirektør for transport og infrastruktur i Nordland fylkeskommune, Odd Inge Bardal.

Han er bekymret for at situasjonen kan bli verre i Nordland, til tross for den lave smitten som har vært i fylket vårt helt siden mars.

Derfor ses det nå på om fylkeskommunen kan sette inn ekstratiltak, i tillegg til at Bardal ber passasjerer ta enda større hensyn til hverandre.

Han håper også at de som har mulighet til det, vil benytte seg av fleksibel arbeidstid eller hjemmekontor. Spesielt i de områdene som har en del smitte og stort trykk på kollektivtransporten.

- Det viktigste er at vi sammen klarer å begrense smitten for å beskytte hverandre. Vi i fylkeskommunen skal gjøre det som er mulig for å utvide kapasiteten, men vi er også helt avhengige av hjelp fra passasjerene, sier han.

Lite ekstra materiell tilgjengelig

Fylkesdirektøren er opptatt av at de som har samfunnskritiske jobber må komme seg trygt på jobb, uten økt risiko for smitte. Også skoleelever skal prioriteres.

- Vi ser på om vi kan sette opp ekstra busser der vi vet det er stort press, men allerede i dag er nesten alt materiell og personale i byene i bruk i pressperiodene av døgnet, og da er det begrenset hvor mye mer vi har tilgjengelig å sette inn i de periodene, konstaterer Bardal.

Han føyer til at det enkelte steder kan bli aktuelt å sette inn egne busser for skoleskyss, for å redusere kontakten mellom forskjellige passasjertyper og ta unna presset på ordinær kollektivtransport. Det blir også flere restriksjoner på bruk av seter i bussene, i Bodø kan ingen stå og ingen bakovervendte seter skal brukes.

I tillegg oppfordrer fylkesdirektøren til at bare passasjerer som er i samme skolekohort eller i samme husstand setter seg ved siden av hverandre på lengre bussreiser. Der skal bare annethvert sete benyttes.

Mest mulig normal hverdag

For de videregående skolene skal skoledagen gå så normalt som mulig, også i Bodø.

- Vi har over 2000 videregående skoleelever i Bodø, og mange av dem tar buss til skolen. Jeg vil derfor oppfordre alle elever og ansatte i skolene til å benytte alternativ transport så langt det er mulig, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse, Nina Ellingsen Høiskar.

Det er viktig at vi nå får på plass tiltak som hindrer smittespredning og at alle er seg sitt ansvar bevisst, slik at vi slipper nedstenging av skoler, sier Høiskar.

Kommentarer til denne saken