Nettavisen: – Denne tiden kommer vi til å huske så lenge vi lever, åpner Erna Solberg dagens pressekonferanse med.

– Så langt har vi slått ned viruset, nå går vi over i en kontrollstrategi. Målet er fremdeles å ha kontroll på smittespredningen, sier hun.

– Regjeringen har valgt å prioritere barn og unge først, deretter arbeidsliv, og deretter andre aktører, sier Solberg.

– 11. mai kan alle skoler åpne. 1. juni kan fornøyelsesparker og restauranter uten matservering åpne. Fra 15. juni kan arrangementer med opp til 200 personer avholdes. 15. juni skal det meste være åpnet, sier statsministeren.

Utenlandsreiser har man ingen dato for foreløpig, opplyser Solberg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier man framover må være forberedt på oppblomstring av lokal smitte.

– Vi må kunne være klar til å slå dette ned raskt, sier han.

– De minst inngripende tiltakene må vi leve med lenge, sier Høie. Dette gjelder blant annet håndvask og å unngå håndhilsing.

Fra i dag av kan man være 20 personer i en gruppe, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Tidligere var grensen satt til fem personer.

– Trening på elitenivå med kontakt kan begynne fra og med nå, sier kulturminister Abid Raja.

Når det gjelder 17. mai kan ikke barnetog gjennomføres.

– Men jeg er likevel glad for at korps og kor kan benyttes, så lenge det er mulig å holde tilstrekkelig avstand, sier Raja.

Her er hele planen for gjenåpningen av Norge:

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

* Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.

* Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.

* Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.

* Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.

* Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

* Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.

* Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

* Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

* Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.

* Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.

* Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.

* Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.

* Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.

* Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

* Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

* Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

* Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.

* Fornøyelsesparker kan åpne.

* Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

* Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

* Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.

* Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

* Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

* Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

Gjenåpningskalenderen er hentet fra regjeringens egne sider.

Statsminister Erna Solberg og statsrådene Bent Høie, Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad, Henrik Asheim og Abid Q. Raja deltar på pressekonferansen om koronasituasjonen og gradvis gjenåpning av samfunnet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, er også til stede.

Det var på forhånd blant annet ventet at regjeringen ville legge opp til ytterligere skoleåpning fra og med mandag 11. mai, og det har også kommet fram at regjeringen vil endre rådet om antall i grupper fra 5 til 20 personer.

Les mer: Mot full skoleåpning og større grupper fra mandag

Det var også ventet at regjeringen vil la toppfotballklubbene trene fra midten av mai, spille kamper fra midten av juni.