Det er en spesiell tid vi lever i, det er krig i Europa. Verden slik vi kjenner den, er endret for all tid etter 24.februar i år. Russlands invasjon av Ukraina utgjør et tidsskille i europeisk historie.

Det er et alvorlig bakteppe som vil prege oss i Nordland både på kort og lang sikt. En uprovosert og folkerettslig ulovlig krig som er ført fra Kreml mot Ukrainas befolkning. Det er en krig mellom demokrati og autokrati. Det er en krig mellom et uskyldig folk og et imperialistisk regime.

Da Hans Majestet Kongen holdt trontalen i fjor høst tok han opp dette bakteppet da han uttrykte at «Krigen er en påminnelse om at viktige verdier er under press verden over. Og den er en påminnelse om vårt felles ansvar for å verne om og styrke demokratiet.»

Det rett og slett sånn at ukrainerens kamp er vår kamp.

Noen måneder etter krigsutbruddet la regjeringen frem en stortingsmelding om Forsvaret. Vi skal legge merke til at regjeringen er tydelig på at: «Russlands invasjon av Ukraina og det forhøyede spenningsnivået mellom Vesten og Russland, tilsier økt behov for tilstedeværelse av norske og allierte kapabiliteter i nord.» Til tross for et litt tungt språk er innholdet ikke til å ta feil av.

Det er flere store nasjonale prosesser som pågår knyttet til sikkerhet og beredskap. Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen skal begge legge frem sine anbefalinger i løpet av våren. Forsvarssjefen legger frem et nytt fagmilitært råd litt seinere denne våren. Alle disse rapportene skal danne bakteppet for regjerings arbeid med den nye langtidsplanen for Forsvaret som legges frem om ett års tid. I tillegg vet vi at Sverige og Finland er på veg inn i NATO.

For oss i Nordland er det viktig å være tett på alle disse prosessene, men også tett på Forsvarskommunene våre. Vi fortsetter også arbeidet i Forsvarsforum nord med Troms og Finnmark fylkeskommuner.

Vi bygge vår holdning i forsvarspolitikken på tidligere vedtatte høringer og vedtak i Nordland fylkestinget. Sentralt i dette står ambisjonen om mer innovasjon i nord, mer ledelse i nord og mer utdanning i nord. I tillegg til å legge til rette for mer styrkeproduksjon i nord.

En tydelig virkning av krigen er høy prisvekst innen både mat og energi. Når dette kombineres med høyere rente blir det svært krevende for mange. Vi må erkjenne at den høye prisveksten rammer skjevt og er vanskeligst å bære for dem som har lite fra før. Det er bra vi lever i et land som kan gi strømhjelp til den enkelte og til bedriftene. Men en av lærdommene vi må ta fra denne krigen er behovet for nok strøm, ikke minst i nord.

Russlands invasjon av Ukraina har ført til at mange ukrainske borgere nå er på flukt. I Norge og Nordland har vi tatt imot disse flyktningene på en god og verdig måte. Det skal vi fortsette med. Vi har om lag 200 ukrainske elever i våre videregående skoler i fylket. Hver og en av disse skal føle at de kan være trygge i våre skoler. I vårt felleskap.

Det er krevende å følge krigen gjennom media. Det er så mye menneskelig lidelse, så mange som har mistet sine kjære i denne meningsløse krigen.

Men våre følelser kan naturligvis ikke måle seg med det ukrainere føler. De har opplevd 365 dager med menneskelig lidelse i sitt eget uskyldige land. 365 dager med mennesker på flukt. Og 365 dager hvor ukrainske flyktninger skal stable på beina helt nye liv her i Nordland.

Jeg er glad for at regjeringen og vesten har møtt Russlands overgrepskrig med mer samhold og mer støtte til Ukraina. Det er ikke tvil om at Ukraina vil trenge vår støtte og vår hjelp i mange år fremover. Jeg vil være helt tydelig på at Nordland vil fortsette å støtte opp om et fritt og uavhengig Ukraina. Og vi vil fortsette vår støtte og til alle de ukrainske flyktningene som bor i fylket vårt.

Slava Ukraini.