AN hadde store oppslag om om etterlatt slakteavfall ved Storglommvatn onsdag 2. sept og mandag 7. sept. Siste innlegg var direkte feil, da det ble brukt et gammelt bilde. I tillegg var avfallet som på det tidspunktet kun besto av noen få vommer fjernet. Ordføreren i Meløy bifalt avisens kritikk.

Det ingen nevner var hvordan det så ut på slakteplassen før reinslaktingen begynte. En av samene ryddet hele området for søppel, tomme gassbokser, plast og andre etterlatenskaper etter turfolk.

Dette utgjorde i volum en hel søppelsekk.

Jeg regner med at ordføreren synes slik forsøpling av turområder er mer uakseptabelt enn slaktefall som i utgangspunktet var ment fjernet etter få dager.

"Rett skal være rett, og æres den som bør".

Det ser ut som det er blitt en trend at all kritikk av samenes yrkesutøvelse, både berettiget og uberettiget skal blåses opp til helsides oppslag.

I denne sak ville det vært nok med en liten notis, da det etter første oppslag var klart at avfallet ville bli hentet. I tillegg vile det vært på sin plass med ros til samen som ryddet et fint turområde for andres søppel.