Mandag ble det kjent at konkursboet til bodøselskapet Bremnes Eiendom AS er åpnet. Det går både fram av Brønnøysundregistrene og i en pressemelding signert styreleder Roy B. Nilssen.

Selskapet har stått for utvikling av 29 rekkehus og infrastruktur på Bremnes i Bodø ifølge pressemeldingen.

Bremnes Eiendom AS gikk med et underskudd på vel to millioner kroner ved inngangen til 2020, noe som betegnes som et "dramatisk driftsår" for selskapet.

– I 2021 har situasjonen blitt ytterligere forverret, heter det i meldingen.

Skal ha utbedret avvik selv

I den samme pressemeldingen kommer selskapet med beskyldninger mot entreprenøren for 13 av boligene i prosjektet på Bremnes, SaltenBygg AS. De meldte selv oppbud i april tidligere i år.

– I løpet av høsten 2018 ble det avdekket omfattende og kostbare mangler ved rekkehusene i felt B1-3 og B1-4 (13 boliger), med alvorlige byggefeil ved takoppbygging uten fall og med påfølgende følgekonsekvenser, hevder Nilssen i pressemeldingen.

Videre hevder styrelederen for Bremnes Eiendom AS at SaltenBygg AS høsten og vinteren 2019 ikke overholdt sine forpliktelser om å utbedre manglene både med tak, avvik etter ettårsbefaringer, samt lekkasjeproblemer på flere bad.

Selskapet skal da ha utbedret avvikene for egen regning, for å overholde sine forpliktelser til kundene deres, ifølge pressemeldingen.

Etter dette ble det som nevnt åpnet konkurs i SaltenBygg AS 22. april.

– Til tross for dette og andre utfordringer utenfor Bremnes Eiendom AS sin kontroll, har selskapet kontinuerlig forsøkt å avslutte prosjektet på en god måte, skriver Nilssen.

Grunnet konkursen til SaltenBygg AS, rettet Bremnes Eiendom krav mot entreprenørens garantiselskap, et forsikringsselskap på New Zeeland. Ifølge Roy B. Nilssen skal også garantisten ha gått konkurs. I 2018 ble garantiselskapet satt under administrasjon ifølge egne hjemmesider. Ifølge rettspapirer fra landet sto selskapet fremdeles under administrasjon i 2020 og er utsatt for en rekke massesøksmål.

– Lei sak

Avisa Nordland har fremlagt påstandene fra Bremnes Eiendom overfor tidligere daglig leder i SaltenBygg AS, Viggo Andreassen Hegge.

– Hvordan stiller du deg til anklagene fra Bremnes Eieindom AS?

– Det var jo en del feiler og mangler ved boligene fra før av. At vi ikke overholdt våre forpliktelser angående utbedringer er en sannhet med modifikasjoner. Det ble en tvistesak angående dette, hvor vi tilbød en løsning til Bremnes Eiendom om å utbedre boligene, men de valgte ikke å gå for vår løsning, sier den tidligere daglige lederen.

– Det er denne saken som er hovedgrunn til at SaltenBygg måtte melde oppbud tidligere i år.

Andreassen Hegge kom inn som daglig leder i 2019 etter at entreprenøren fikk nye eiere.

– Vi har opplevd denne saken som lei for beboerne der, vi har hele tiden hatt et ønske om å bygge ferdig, men det ble fort for vanskelig. I vårt svar til media da konkursen vår ble kjent, valgte vi å ikke gå i detaljer på denne saken, men kun omtale det som en tvistesak.

Brukt 20 mill.

På de resterende 16 boligene i leilighetsprosjektet skal det i løpet av høsten og vinteren 2018 ha blitt avdekket lekkasjer fra tak og balkonger og gjenstående arbeider etter ettårsbefaringer, hevder Nilssen i pressemeldingen.

Totalentreprenør for dette feltet var Viremida Norge. De skal, ifølge Roy B. Nilssen, ha lagt ned sin nordiske avdeling og gjort seg utilgjengelig for Bremnes Eiendom AS.

Selskapet står fremdeles oppført i Brønnøysundregistrene.

– De har nedlagt sin virksomhet og vært helt umulig å få tak i forbindelse med reklamasjoner, skriver Nilssen.

Også her hevder Bremnes Eiendom å ha utbedret avvik for egen regning.

– Eierne har hittil brukt mer enn 20 mill. i egenkapital for å prøve å berge selskapet.

Avisa Nordland hadde mandag kveld ikke fått svar på telefon, sms eller e-post fra styremedlem Sarunas Butkus i Viremida Norge. Butkus er også kontaktperson for Viremida Groups internasjonale operasjoner.

Roy B. Nilssen vil ikke gi ytterligere kommentarer utover det som står i pressemeldingen.