Mange lurer på hvorfor mediene er så tause om de skyhøye strømprisene. Hva kan grunnen være – kan det være at det er en sammenheng med den politisk vedtatte klimakrisa? – og at strømprisene dermed tilhører et tabubelagt emneområde?

Det vi vet er at EU (Tyskland) har lagt ned flere kjernekraftverk etter ulykken i Japan. I tillegg har landets klimapolitikk og deres «Grønne skifte», ført til nedleggelse av kullkraftverk. Dette har resultert i en mangel på elektrisk kraft og som igjen har ført til en oppblomstring av vindturbiner – noe som har resultert i at man har fått erfare hvor ustabil/upålitelig vindkraften er dersom det er lite eller for mye vind.

Nå har Norge inngått ACER-avtaler med EU som etter sigende gir EU rett til å styre norsk strømeksport til Tyskland – til skyhøye priser. Hvorfor ikke Norge kan beholde lave priser innafor landets grenser, er uklart.

Så, oppsummert kan vi si at de skyhøye strømprisene skyldes EUs klimapolitikk (CO2-religion) og dårlig valg av nye strømkilder (vindturbiner).