Prosessen med å rekruttere Steinar Pettersen etterfølger i SKS er nå i gang. Søknadsfristen for å søke stillingen som konsernsjef utløp fredag 30. november og kartleggingen av aktuelle kandidater er påbegynt.

Det skriver Salten Kraftsamband i en e-post.

- Det er enda tidlig i prosessen men vi er fornøyde med det utvalget av kandidater vi sitter igjen med. 30 personer har søkt stillingen. Søkerlisten består av både mannlige og kvinnelige søkere med relevant og solid bakgrunn. Jeg er derfor trygg på at vi vil finne SKS’ neste konsernsjef blant disse, uttaler styreleder i SKS, Odd-Tore Fygle.

Av hensyn til søkere vil ingen navn bli offentliggjort, heter det i meldingen SKS har sendt til media.

Vedkommende som blir tilbudt stillingen vil bli presentert når alle formaliteter er unnagjort. Dersom alt går som planlagt vil styret presentere den nye konsernsjefen til SKS innen utløpet av januar 2019.

Salten Kraftsamband er eid av Bodø og Fauske kommuner, Nordland Næringsvekst AS (Nordland Fylkeskommune), Bodø kommunale pensjonskasse, samt svenske Jämtkraft. SKS har hovedkontor på Fauske, seks mil fra Bodø, og har p.t. 98 medarbeidere.