Gå til sidens hovedinnhold

Skoler og praktisk inkludering

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FAU ved Østbyen skole viser til innlegget i AN 20.10 hvor direktør for Oppvekst og kultur, leder for barne- og familieenheten, barnehage og skolesjef utdyper sin tidligere redegjørelse om tema inkluderende praksis. Som foreldre setter vi stor pris på at administrativ ledelse for barnehager og skoler er så bevisste og tydelige på at inkluderende PRAKSIS er vesentlig for barns utvikling. Det hjelper ikke med mye teori og gode intensjoner i dokumenter og planer, hvis det ikke kan settes ut i praksis.

I innlegget blir det understreket at det er de som er tettest på barn og elever som har den største muligheten til å påvirke, forsterke og forbedre en inkluderende kultur i barnehage og skole. Det er ikke en oppsiktsvekkende konklusjon. Den kritiske faktoren for dyktige lærere og andre som arbeider med barn og unge er tid til den enkelte. Det er imidlertid ikke nevnt noe om dette i administrasjonens sak til bystyret 28.10 2021 om «Prognoser for elevtall og endring av inntaksområder og avklaring av alternativ for Østbyen skole». Her gjøres vurderinger og valg knyttet til skolene hvor det i all hovedsak er økonomiske hensyn som vektlegges. Disse omfatter kun deler av kostnadene, nærmere bestemt de som kan knyttes til å endre inntaksområdene for elever.

Det viser seg i praksis at det er vanskelig å kunne beregne noen som helst innsparing ved slike tiltak. I tillegg viser saken at det dreier seg om beskjedne beløp i forhold til de totale kostnadene ved drift av skoler. Det sies følgende i saken: «For å håndtere endringene i elevtallet framover og kravet til å hente inn demografieffekter så må barnehage og skolekontoret i større grad enn tidligere måtte gjøre endringer i inntakssonene mellom skolene oftere enn før. Dette vil kunne medføre at ikke alle familier ville kunne få ha sine barn på samme skole».

FAU stiller derfor spørsmål til ledelsen i Bodø kommune i lys av innlegget om praktisk inkludering, om dette på noen måte er ivaretatt i sak 132 som skal behandles i bystyret 28.10. Vil det bli enklere å oppnå de gode intensjonene ved de tiltak som synes å bli i iverksatt for Østbyen skole, hvor nedlegging skisseres som et alternativ? Vil lærere få bedre tid til den enkelte når såkalte demografieffekter skal tas ut? Hva med oss foreldre, vil vi få bedre muligheter til å inkludere våre barns medelever i det daglige og i nærmiljøet vårt? Har noen regnet på hva det vil koste og IKKE få til en inkluderende praksis? Vi kan her vise til en annen del av kostnadsbildet, barnevernet og kriminalitet.

Malin Kristiansen, FAU-leder Østbyen skole

Kommentarer til denne saken