Koronapandemien rammer oss på så mange måter. Smitte og smittevern gjør at hverdagene har blitt helt annerledes. Samtidig som koronaen har menneskelige kostnader, har pandemien også en økonomisk side. Pandemihåndtering er dyrt, og mange kommuner strever nå med å få budsjettene til å gå opp. Men det er viktig å ikke kutte slik at andre viktige helsetiltak rammes.

I Nasjonalforeningen for folkehelsen jobber vi for gratis skolemat til alle. Nå ser vi at skolemåltidene er noe som flere steder risikerer å kuttes, som følge av koronaen. Det er beklagelig. En rekke kommuner, som Bodø, har planlagt eller igangsatt ulike løsninger for gratis skolemat. Nå står de på spill. Nordland fylkeskommune har gått foran og tilbudt skolemåltid i videregående flere år nå. Det har også enkelte kommuner i Nordland, som blant annet Vega og Bindal.

Løsningene er ulike, men begrunnelsen er lik: Gratis og sunn skolemat er bra. For det første er det en investering i læring. Uten mat i magen er det vanskelig å ta inn kunnskap. For det andre er det viktig for å utjevne sosiale forskjeller. Det er store forskjeller på om det i det hele tatt er med noen matpakke i sekken til elevene, om det er nok, og om det er mat som gir næring. Ved at alle får et måltid på skolen, utjevner vi noen av de sosiale skillene ungene har med seg hjemmefra.

I debatten om gratis skolemat, kommer det ofte argumenter om at dette må foresatte kunne ta ansvar for. Og det kan vi ønske oss, men så lenge virkeligheten er slik at ikke alle får til dette, må vi som fellesskap ta ansvar. For det tredje er sunn og gratis skolemat en investering i helsen, både her og nå, og senere i livet. Norske barn og unge er en del av en global trend med økende overvekt og fedme. Norge ligger på fjerdeplass på fedmetoppen i Europa. Usunt kosthold er en viktig årsak til det.

En ny ekspertrapport om sunne matomgivelser, peker på skolemåltid som et av de viktigste tiltakene for å bedre helsen vår. Det er ikke bare bra her og nå, det lærer også elevene opp i sunne matvaner de tar med seg videre i livet.

Bodø jobber godt med folkehelse på mange områder, og har vært en foregangskommune i arbeidet med helsefremmende skoler. Skolemat har vært planlagt som en naturlig fortsettelse av dette arbeidet. Akkurat nå er det en spesiell tid, og vi må leve med at ikke alt blir som vi håper. Men planen om et gratis skolemåltid bør fortsatt stå på kommunens to-do-liste. Å kutte ut skolemåltidet har en kostnad. Det er det viktig å ha med seg når koronabudsjettene skal gjøres opp.