Skolekuttene: – Rammer distriktene på verst mulig måte

Profilskole: Kommunestyret i Hamarøy ber om at tilbudene ved Knut Hamsun videregående skole må bestå og at skolen må få status som samisk profilskole i Nordland.

Profilskole: Kommunestyret i Hamarøy ber om at tilbudene ved Knut Hamsun videregående skole må bestå og at skolen må få status som samisk profilskole i Nordland. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– De eksisterende tilbudene ved Knut Hamsun videregående skole må bli opprettholdt i sin nåværende form.

DEL

Det krever et enstemmig kommunestyre i nye Hamarøy kommune foran møtet i fylkestinget i Nordland i neste uke.

Politikerne krever også at skolen gis vekstmuligheter og at det tas hensyn til at det fra 1. januar skal etableres en ny kommune basert på befolkningen fra Tysfjord vestside og gamle Hamarøy kommune.

– Dersom dette ikke kan oppfylles, forutsetter Hamarøy kommune at fylkestinget utsetter realitetsbehandlingen av saken og foretar grundige konsekvensvurderinger i samarbeid med berørte parter, er den klare beskjeden fra kommunestyret møte torsdag.

Sterke reaksjoner

Det har kommet svært sterke reaksjoner både i Hamarøy, Tysfjord og Steigen på at fylkesrådet i Nordland har foreslått dramatiske kutt i tilbudene ved Knut Hamsun videregående skole i Steigen og Hamarøy.

Har mobilisert: Både  lokalbefolkningen, lærere, elever og foreldre har engasjert seg sterkt både i Hamarøy og Steigen etter at forslaget om å bygge ned tilbudet ved Knut Hamsun vgs. ble kjent for få uker siden.

Har mobilisert: Både lokalbefolkningen, lærere, elever og foreldre har engasjert seg sterkt både i Hamarøy og Steigen etter at forslaget om å bygge ned tilbudet ved Knut Hamsun vgs. ble kjent for få uker siden.

– Kommunestyret er både forundret og overrasket over at fylkesrådet med en politisk profil som skal bidra til vekst og utvikling, i sine prioriteringer rammer distriktene på verst mulig tenkelig måte. Dette er uakseptabelt og ikke samsvarende med den tilliten som velgerne har vist de styrende partier i Nordland ved siste valg. Nedlegging av flere distriktslinjer er et brudd på samfunnskontrakten mellom de styrende og de styrte i Nordland, framgår det av uttalelsen.

Må ses i sammenheng

Der vises det også til at Hamarøy kommune blir slått sammen med Tysfjord vestside fra 1. januar 2020. Bakgrunnen for sammenslåingen er blant annet ønsket om å skape en mer bærekraftig kommune basert på en sunn kommuneøkonomi og med et tjenestetilbud som skal gjøre kommunen attraktiv.

– Dette er ikke mulig å oppnå uten å se alle tjenester i kommunen i sammenheng. Et godt videregående skoletilbud er avgjørende for at kommunen kan utvikle seg videre i et tett samspill mellom myndigheter, elever og næringslivet, påpeker de folkevalgte.

Større konsekvenser

Kommunestyret viser også til tydelige signaler fra næringslivet om konsekvensene ved å legge ned skoletilbud i Nord-Salten.

– Nedlegging av enkeltlinjer i en liten videregående skole får langt større konsekvenser i en liten kommune enn i en større kommune. Fylkesrådets strategi om en relativ fordeling av nedskjæringene viser manglende profil sett i sammenheng med fylkesrådets klare intensjon om å utvikle distriktene. En slik nedbygging vil marginalisere Knut Hamsun videregående skole og kan i verste fall føre til at skolen på sikt blir nedlagt.

Samisk profilskole

Hamarøy kommune blir en del av forvaltningsområdet for samisk språk fra 1. januar 2020.

– Det er kommet sterke signaler fra samisk hold på reduksjon av studietilbudene ved Knut Hamsun videregående, da skolen gjennom dette står i fare for å miste sitt elevgrunnlag. Samiskelevene ved skolen er rekrutteringsgrunnlaget for samisk lærerutdanning. Nordland fylkeskommune tildeler stipend til lule- og sørsamiske studenter som tar master i samisk grunnskolelærerutdanning i samarbeid med Sametinget, Tysfjord kommune og Fylkesmannen i Nordland. Det vil være et stort paradoks hvis Knut Hamsun videregående skole bygges ned og undervisningen i lulesamisk dermed svekkes, heter det i uttalelsen fra kommunestyret.

Der blir det også bedt om at Knut Hamsun vgs. må få status som samisk profilskole i Nordland.

– Hamarøy kommune ber fylkeskommunen støtte opp om arbeidet med å konkretisere denne profilen. Skolen kan for eksempel sette i gang utdanningsprogrammet Design og tradisjonshåndverk med fokus på lulesamisk duodje, gjerne som Steigenmodellen, framgår det av uttalelsen fra kommunestyret i nye Hamarøy.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken