Samtidig som det kuttes i skolen, står elever og aksjonerer utenfor rådhuset. Med god grunn. Også foreldreutvalgene har sagt tydelig ifra: Kuttene må stanses, det må finnes penger å hente i andre budsjettposter.

Politikerne har ansvaret for å prioritere, og samarbeidspartiene skal ha skryt for å ha prioritert mer til skolene de siste årene. Det skal vi være ærlige å si at Venstre ikke gjorde i alle sine budsjetter. Vi ville holde igjen, fordi kommunens totale drift lenge har vært for høy.

Men satsingen på skolen var riktig og viktig. Problemet er at det har vært brukt for mye penger totalt sett i kommunen, over tid. Og dette fortsetter i 2020, men nå på bekostning av skolene, som får et kutt på 10 millioner kroner. Det mener vi er feil prioritering. Fordi:

- Samtidig som det kuttes i skolen, bevilger samarbeidspartiene nå i juni 1 million friske kroner til å drifte et nytt kunstmuseum på Kjerringøy. Fint det, men er det riktig prioritering?

- Samtidig som det kuttes i skolen, bevilger samarbeidspartiene nå i juni 2,5 millioner friske kroner til sommeraktiviteter for barn og unge. Prisverdig, men er det riktig prioritering?

- Samtidig som det kuttes i skolen, bevilger samarbeidspartiene i 2020 en halv million kroner til å planlegge gratis skolemat - en ordning som, hvis den innføres, vil koste like mye som kuttene i skolene.

- Samtidig som det kuttes i skolen, bevilger samarbeidspartiene i 2020 1 million kroner til fritidskortet, som også er et fint tiltak i seg selv – men dette er ikke riktig tidspunkt å satse på nye, dyre ordninger (kostnaden her er beregnet til 14 millioner pr. år).

- Samtidig som det kuttes i skolen, setter samarbeidspartiene ned prisen på parkering med 20 prosent i det nye, kommunale parkeringshuset som fra før er billigere enn konkurrentene å parkere i.

- Samtidig som det kuttes i skolen, bevilger samarbeidspartiene i 2020 en halv million kroner i el-sykkelstøtte til de som vil ha ny sykkel. En ordning som viste seg å være mindre ettertraktet enn de trodde. Men like kostbar.

- Samtidig som det kuttes i skolen, bevilger samarbeidspartiene i 2020 en halv million kroner til å opprette et kulturråd – et fint tiltak, men nok et tiltak i rekken av nye tiltak.

Dette er eksempler på poster som til sammen utgjør mer enn halvparten av lærerkuttet for 2020.

Men ikke nok med det.

- Samtidig som det kuttes i skolen, øker antall årsverk totalt sett i kommunen i 2020 med 47, ifølge vedtatt budsjett.

- Og samtidig som det kuttes i skolen, løper investeringene løpsk. Selv om dette sorterer under investeringsbudsjettet, berører det også driftsbudsjettet når renter og avdrag skal betales:

- Samtidig som det kuttes i skolen, bruker samarbeidspartiene 10 millioner kroner mer enn planlagt på å ferdigstille aktivitetsparken over kv. 99, fordi de ikke fant noen som kunne levere innenfor de 30 millionene som var satt av til formålet. Burde de ikke da heller ha skalert prosjektet ned?

- Samtidig som det kuttes i skolen, har samarbeidspartiene satt i gang byggingen av ny vei dit dere vet. Det er liten tvil om at 90 millioner kroner her også påvirker kommunens økonomi. Det blir sikkert fint med ny vei til Rønvikfjellet, men er det riktig prioritering?

- Samtidig som det kuttes i skolen, kommer prislappen på det nye rådhuset. Det ble 150 millioner kroner dyrere enn opprinnelig beregnet. Vi hadde en buffer på 50 millioner til uforutsette utgifter, men jammen sprakk vi ikke med 100 til.

- Samtidig som det kuttes i skolen, insisterer samarbeidspartiene på å bygge alt nytt i kommunal regi, i stedet for å la private bygge for eksempel nye barnehager og idrettshaller, som de står i kø for å gjøre.

Venstre har i hver eneste budsjettbehandling de siste årene etterlyst et initiativ fra ordføreren til at vi sammen, på tvers av partiene, setter oss ned og ser på hele kommunens drift, slik at vi kan finne løsninger for å unngå å kutte der det smerter mest, før det er for sent.

La oss sette skolekuttet på vent til vi har gjort denne gjennomgangen og snudd hver stein. Innenfor en ramme på 4,73 milliarder kroner, bør det derfor være andre poster å ta av, før vi går løs på lærerne.