Den ideelle plasseringen er de enige om: Hallen bør ligge i tilknytning til den utendørs friidrettsbanen på Mørkvedlia, nærmere bestemt i området der hockeyklubben har fått islagt grusbanen for aktivitet vinterstid, når været tillater.

Og like ved de omkring 600 studenthyblene som fortsatt er under oppføring bak dem på bildet. Og stedet der Universitetet planlegger gangbru over Mørkvedveien. Universitet og videregående skole er viktig med tanke på dagtidsbruk, poengterer trioen.

Ny idrettsplan på gang

Det er ikke første gang Bodø Friidrettsklubb og Bodø Hockey arbeider med hallspørsmålet. Mange husker planene om et «Idrettens fyrtårn» i Nord. En gigantisk flerbrukshall med rom for både friidrett, hockey, turn, klatring og mer til, som til slutt ble skrinlagt av politikerne den gang de borgerlige hadde posisjonen i Bodø.

Max Bergman hos Bodø Hockey husker også godt de politiske løftene om å prioritere ny ishall i Bodø.

– Det er vel seks år siden vi ble lovet ishall til byjubileet. Det ble ikke innfridd, sier han.

Nå har det gått noe tid. En turnhall er allerede under oppføring i idrettsparken på Mørkvedlia. Og byens politikere skal snart fylle en ny plan for idrett og friluftsliv (for perioden 2018-2021) med innhold.

– Da ønsker vi at våre planer blir tatt med i betraktningen, sier leder Gunnar Pedersen og Trond Mellerud hos Bodø Friidrettsklubb.

– Vi føler at det er vår tur nå.

 

Ser samdriftsfordeler

For friidretten er Steinkjer nærmeste alternativ for innendørs treningssamlinger per nå. Innendørs istilbud må man enten til Mo i Rana eller Narvik for å finne. Ved å forene kreftene og etablere to haller i ett bygg, håper Bodø-klubbene å oppnå betydelige samdriftsfordeler.

– Kjøleprosessen ved isproduksjon gir varmeoverskudd som kan brukes i friidrettshallen, forklarer Mellerud.

Prosjektet friidretten har drøftet med Bodø idrettsråd og som man ønsker å utrede videre med kommunens hjelp, er en hall med grunnflate på 6000 kvadrat, der totalkostnaden ligger på omkring 75 millioner.

Når spillemidler, momskompensasjon og andre mulige tilskudd er regnet fra, er man fortsatt avhengig av å løse resterende finansiering på 40 millioner.

– For hockeyklubbens del snakker vi om en grunnflate på cirka 3.000 kvadratmeter og en kostnad på 25–30 millioner kroner, opplyser Bergman.

PS: Rett før helgen skrev Avisa Nordland at Bodø idrettsråd samlet fotballklubbene i byen med følgende budskap: Man hadde fått signaler på at det muligens kan finnes rom for en ny stor fotballhall i kommunen. Men at sjansene for å realisere en slik hall trolig ville være størst dersom klubbene, heller enn å jobbe med hver sine prosjekter, kunne enes om ett.