Ser ingen løsning for innsatsteamet

Grunnskolekontoret har ikke penger til å redde innsatsteamet, ifølge undervisningssjef Tore Tverbakk.