Gå til sidens hovedinnhold

Sjekk din kommune for hvordan 5.klasse gjør det

Artikkelen er over 2 år gammel

Kun en kommune i Salten scorer over gjennomsnittet i engelsk, mens Bodø ligger helt på det landsdekkende snittet.

Om lag 60.000 elever har i høst deltatt i nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning på 5. klasse. Resultatene som er offentliggjort av Utdanningsdirektoratet viser små endringer fra i fjor.

Generelt er trenden at de største kommunene gjør det godt, og flere av landets største kommuner har sett fremgang siden 2016 i flere fag.

I grafikken over kan du sjekke din kommune. Bodø er satt som startkommune.

Bodø holder seg jevnt på snittet, med 50 på både engelsk, regning og lesing. Saltdal er den eneste Salten-kommunen som scorer over snittet, der elevene scorer 51 i snitt i engelsk. 

I regning er det Gildeskål som scorer lavest av samtlige Salten-kommuner med 45.

Hos Nettavisen kan du søke på hver enkelt skole.

Oslo er både fylket og kommunen med størst andel på mestringsnivå 3 i både lesing, engelsk og regning. Bærum har lavest andel på mestringsnivå 1 på alle prøvene.

Finnmark er fylket som kommer dårligst ut av de nasjonale prøvene, med høyest andel elever som blir målt til det laveste mestringsnivået på alle prøvene.

Bedre til å lese

På landsbasis har fordelingen mellom de tre mestringsnivåene vært relativt lik i regning og engelsk siden 2014, men til 2018 har fordelingen for lesing endret seg litt.

Andelen på mestringsnivå 1 for lesing, som er det laveste, har sunket fra 25,4 prosent i 2016 til 23,2 prosent i 2018.

Samtidig har andelen økt for dem som måles til mestringsnivå 2, fra 50,7 prosent til 54,5 prosent. Andelen på mestringsnivå 3 har på sin side sunket litt, fra 23,9 til 22,3 prosent.

Gode resultater

I Drammen har andelen elever på det høyeste mestringsnivået i lesing økt med 2,4 prosentpoeng, og Tromsø har sett en økning på det høyeste nivået i regning på 4,2 prosentpoeng.

Sandnes har fått en større andel elever på høyeste nivå i engelsk med 4,3 prosentpoeng, samtidig som andelen elever på laveste nivå har gått ned med 5,7 prosentpoeng. Denne andelen har gått ned med 3,9 prosentpoeng i nabokommunen Stavanger.

Høy deltakelse

Deltakelsen på de nasjonale prøvene for 5. klasse er høy., og i år har 93 prosent deltatt i lesing og engelsk, og 94 prosent i regning. Prøvene for 8. klasse har til sammenligning 1–2 prosentpoeng lavere deltakelse.

Forskjellen mellom jenter og gutter har holdt seg stabil de siste årene. Jentene presterer i snitt to skalapoeng bedre enn guttene i lesing, mens guttene er to poeng bedre i regning og ett poeng bedre i engelsk. Skalapoengene beregnes ut fra fordelingen mellom de tre mestringsnivåene.

(©NTB)

Kommentarer til denne saken